Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Stemmingsstoornis door (genees)middel

Depressieve klachten kunnen veroorzaakt worden door medicijnen en door drugs. Hieronder staat een lijst met middelen met een zogenoemde depressogene werking . Het bewijs dat ze depressieve klachten veroorzaken is echter niet altijd overtuigend. Bij een vermoeden van een depressie (mede) ontstaan door het gebruik van een middel wordt overleg met de arts geadviseerd.


Alcohol en drugs
 
Alcohol, cannabis, amfetamine (of verwant middel), cocaïne, hallucinogenen, opioïden, fencyclidine (of verwant middel).


Geneesmiddelen 

  • Antihypertensiva (reserpine, propranolol, clonidine, methyldopa) 
  • Anti-arrhythmica (digitalis, procaïnamide) 
  • Anticholesterolmiddelen (cholestyramine, pravastatine) 
  • Hormonen (corticosteroïden, anabole steroïden, orale anticonceptiva) 
  • Chemotherapeutica (methotrexaat, vinblastine, asparaginase, procarbazine, interferon) 
  • Antibiotica (ampfotericine, cycloserine, dapson, ethionamide) 
  • Malariamiddelen (mefloquine) 
  • H2-receptorantagonisten (cimetidine, ranitidine) 
  • Anti-epileptica (fenobarbital) 
  • Psychofarmaca (antipsychotica, sedativa, hypnotica en/of anxiolytica) 


Middelen waaraan men door werk of hobby is blootgesteld 

Oplosmiddelen, vluchtige stoffen, lood


Bron: MDR depressie (2013)

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›