Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Depressieve stoornis

Inleiding

Een depressie is een heftige neerslachtigheid, met als kernsymptomen: een sombere stemming, vermoeidheid, verlies van energie, initiatief, plezier en interesse. Naast deze symptomen kunnen er verschillende andere klachten zijn. Iedereen voelt zich wel eens moe, somber en lusteloos, heel normale klachten die optreden als reactie op tegenvallers, verlies en andere vervelende gebeurtenissen in het leven. Vaak gaat het om een relatief kortdurende periode van neerslachtigheid in tegenstelling tot de neerslachtigheid bij depressie, die heviger is en veel langer duurt en het dagelijks functioneren aantast.

Voorkomen

Van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft 6% een depressie of heeft er een recent gehad, een op de zeven krijgt ooit een depressie. Dat betekent dat er op elke duizend volwassen Nederlanders tot 65 jaar, 27 mensen zijn die dit jaar voor het eerst of opnieuw (na minimaal een jaar klachtenvrij geweest te zijn) een depressie krijgen.
Depressie komt bij vrouwen tweemaal vaker voor dan bij mannen. Dat verschil zou verklaard kunnen worden doordat vrouwen eerder geneigd zijn hulp zoeken en mannen eerder geneigd zijn om de depressie weg te drinken: meer mannen dan vrouwen zijn aan alcohol verslaafd. De incidentie (aantal nieuwe gevallen per jaar) van depressie tijdens zwangerschap varieert van 8 tot 10%. Depressie komt het meest voor tussen de 25 en 45 jaar en minder bij ouderen en kinderen. Van alle mensen die ooit een depressie hebben gehad, kreeg 40% de stoornis tussen hun 15e en 35e levensjaar.

Symptomen

Klik hier voor een overzicht van symptomen die bij een depressie kunnen voorkomen.

DSM-5 criteria

Klik hier voor de criteria

Bijzondere typen depressie

Ernst

  • Licht
    Weinig of niet meer symptomen dan nodig om de diagnose te stellen en symptomen die slechts leiden tot geringe beperkingen in het beroepsmatig functioneren of in de normale sociale activiteiten of relaties met anderen.
  • Matig
    Symptomen of functionele beperkingen tussen "licht en ernstig".
  • Ernstig zonder psychotische kenmerken
    Verschillende symptomen, meer dan nodig om de diagnose te stellen, en symptomen die duidelijk interfereren met het beroepsmatig functioneren, of met de gewone sociale activiteiten of relaties met anderen.


Verloop

Klik hier voor een beschrijving van het verloop van een depressie

Oorzaken

Klik hier voor een overzicht van oorzaken van een depressie

Beoordelingsschalen

Om het effect van een behandeling (bijvoorbeeld met een antidepressivum) te meten zijn er vragenlijsten ontwikkeld. Vanaf het begin tot het einde van de behandeling worden een of meerdere van die vragenlijsten ingevuld. Mede aan de hand van de uitkomsten kan redelijk objectief worden bepaald of die behandeling succesvol is. Ook worden vragenlijsten of beoordelingsschalen gebruikt om de ernst in te schatten.
Klik hier voor voorbeelden vragenlijsten

Zwangerschap

De prevalentie (totaal aantal gevallen die er op een bepaald moment zijn) van depressie tijdens de zangerschap wordt geschat op 10%. Soms is het moeilijk om de diagnose depressie te stellen aangezien depressieve symptomen bij zwangere vrouwen kunnen lijken op klachten die passen bij de zwangerschap (moeheid, slecht slapen, veranderde eetlust). Factoren die de kans op een depressie tijdens de zwangerschap doen toenemen zijn: een eerdere depressie, een belaste familieanamnese, een jongere leeftijd, geringe sociale steun, alleenstaand, groter aantal kinderen, huwelijksproblemen, ambivalentie ten aanzien van de zwangerschap en stressvolle gebeurtenissen.

Behandeling

Klik hier voor een beschrijving van de behandeling

Boeken

Klik hier voor boeken over depressie

Links depressie

Klik hier voor Nederlandstalige links

Engelstalige links

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›