Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Depressie - oorzaken

Biochemische factoren

Onderzoek heeft uitgewezen dat er bij een depressie sprake is van een verstoring van de balans van bepaalde stoffen (serotonine en noradrenaline) in de hersenen. Overactiviteit van de stress-as lijkt een cruciale schakel in het proces van endocriene ontsporing. Langdurige blootstelling aan stress op de kinderleeftijd leidt tot ontregeling van het serotoninesysteem en de stress-as. Overactiviteit van de stress-as wordt beschouwd als een belangrijk mechanisme achter het ontstaan van depressies.

Hersenactiviteit

fMRI en PET studies hebben aangetoond dat mensen met een depressie veranderde hersenactiviteit hebben: een aantal hersengebieden blijken actiever te zijn dan bij niet depressie mensen, terwijl andere gebieden juist inactiever zijn. Tevens is er een afwijkend patroon van hersenactiviteit aangetoond in rust en tijden het uitvoeren van taken. Zo is er in rust bij de depressieve patiënt o.a. minder activiteit in de dorsolaterale prefrontale cortex (betrokken bij o.a. geheugen) en in de subgenuale cortex (deel van de hippocampus, betrokken bij het leerproces). Er is juist meer activiteit in o.a. de amygdala (deel van het limbische systeem, betrokken bij emoties). Onderzoek toonde aan dat na behandeling met SSRI's de afwijkende verhoogde activiteit in de amygdala normaliseerde.  Ook bleek uit onderzoek dat de verminderde activiteit in de dorsolaterale prefrontale cortex gecorrigeerd was na behandeling met SSRI's. 
Links: neurobiology of depression

Biogenetische factoren (individuele kwetsbaarheid) 

Het blijkt dat er ook een erfelijke component van belang is. Als één van een eeneiige tweeling een depressie heeft, heeft de ander een kans van 60% op een krijgen van een depressie, bij twee-eiige tweelingen is dat 20%.  Kinderen van ouders met een depressie hebben een driemaal zo grote kans om zelf depressief te worden. 

Psychosociale factoren (omgevingsfactoren) 

Ingrijpende negatieve (echtscheiding, dood, verlies van werk etc.) en positieve gebeurtenissen (krijgen van een kind, promotie) kunnen veel spanning (stress) oproepen. Veel stress bij iemand die er gevoelig voor is, kan leiden tot een depressie. Het sociale leven is ook van belang bij het ontstaan van een depressie. Als het sociale leven bevredigend is, kan dat bijdragen aan het voorkomen en genezen van een depressie. Met andere woorden van belang is goede vrienden, een stabiele relatie en bevredigend werk of bezigheden.

Psychische factoren (levensgebeurtenissen)

Onverwerkte traumatische jeugdervaringen leiden onder meer tot het blokkeren van pijnlijke gevoelens die horen bij die ervaringen. Het blokkeren van die pijnlijke gevoelens draagt bij tot het ontstaan van een depressie. Het meemaken van traumatische gebeurtenissen vergroot de kans op een depressie.

Darmbacterieën

Dankzij het Vlaams Darmflora Project werd ontdekt dat twee soorten bacteriën doorgaans ontbreken bij mensen met een depressie, de dialister en de coprococcus. Of er ook een oorzakelijk verband is, is onduidelijk, m.a.w. ligt de verstoorde darmflora aan de basis of verstoort depressie de darmflora. 

Organische factoren

  • Stemmingsstoornis door een middel
    Als sprake is van gebruik of misbruik van een genees- of genotmiddel of een ander middel en de depressie ontstond tijdens recent gebruik of het recent staken of verminderen van het gebruik van het betreffende middel, wordt de diagnose "stemmingsstoornis door een middel" gesteld. 
  • Stemmingsstoornis door een somatische aandoening
    Een depressie kan het directie gevolg zijn van een lichamelijke aandoening (stemmingsstoornis door somatische aandoening) en een depressie gaat vaak samen met een lichamelijke aandoening

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›