Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Depressie - algoritme 2

Lichte depressie, 1e episode, langer dan 3 maanden bestaand of recidief

 

Basisinterventies 

 • psycho-educatie
 • activering (adviezen om actief te blijven, dagstructurering)
 • actief volgen (beloop van de depressie wordt gevolgd)

 

Eerste stap interventies (in overleg worden deze interventies toegevoegd)

 • bibliotherapie
  vorm van therapie waarbij gebruikgemaakt wordt van geschreven teksten (zoals zelfhulpboeken, handleidingen, romans en prentenboeken) of audiovisueel materiaal als middel voor herstel van psychische en fysieke problemen. Het is een gestandaardiseerde behandelingsvorm, zo gedetailleerd beschreven dat de patiënt deze min of meer zelfstandig, met minimale ondersteuning van professionele hulpverleners, kan uitvoeren. Bibliotherapie bij depressieve klachten
 • (begeleide) zelfhulp eventueel via e-health
 • activerende begeleiding
 • fysieke inspanning
 • counseling 
 • psychosociale interventies

Psychologische begeleiding

Probleemoplossende therapie 
- Kortdurende behandeling 

Evaluatie
Beloop wordt na 6 weken geëvalueerd, na voldoende herstel wordt terugvalpreventie gestart.

Onvoldoende herstel na 6-12 weken, keuze uit: 


Evaluatie 

Beloop wordt na 16 weken geëvalueerd, na voldoende herstel wordt terugvalpreventie gestart.

Onvoldoende herstel na 16 weken, keuze uit:

 • andere psychotherapie
 • farmacotherapie

Bron

Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›