Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Depressie - behandeling

Inleiding 

Sinds 2005 bestaat er een multidisciplinaire richtlijn (MDR) voor depressie. In 2009 en 2011 zijn er updates verschenen. Deze MDR is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), waaronder het Trimbos-instituutCBONHGLEVVNVvP en NIP. Er zijn vier behandelalgoritmes die onderscheiden worden op basis van de ernst van depressie. De lichte depressies worden in principe niet (meer) met medicatie behandeld, maar alleen met basisinterventies die voor alle patiënten aanbevolen zijn (psychoeducatie, dagstructurering, actief volgen) aangevuld met eerste-stap interventies naar keuze (bibliotherapie, zelfhulp, e-health, activerende begeleiding, fysieke inspanning, counseling, psychosociale hulpverlening) en, indien deze onvoldoende baat bieden, met psychologische behandeling. In de behandeling van de ernstige depressies hebben antidepressiva wel een plaats gekregen. De behandelaar bepaalt in overleg met de patiënt of de behandeling zal bestaan uit basisinterventies gecombineerd met cognitieve gedragstherapie of basisinterventies gecombineerd met antidepressiva. 

Behandelalgoritme (op basis van de duur en ernst)

  1. lichte depressie, 1e episode, korter dan 3 maanden
  2. lichte depressie, 1e episode, langer dan 3 maanden of recidief
  3. (matig) ernstige depressie, 1e episode
  4. (matig) ernstige depressie, recidief


Basisinterventies (aan alle patiënten
)

  • psycho-educatie
  • activering (adviezen om actief te blijven, dagstructurering)
  • actief volgen (beloop van de depressie wordt gevolgd)


Eerste stap interventies

In overleg met de patiënt worden eerste stap interventies toegevoegd: bibliotherapie, (begeleide) zelfhulp of e-health, activerende begeleiding, fysieke inspanning, counseling, psychosociale interventies. 

Psychologische begeleiding


Medicatie (farmacotherapie)

Lees meer over farmacotherapie 

Therapieresistente depressies

 Lees meer over de behandeling van therapieresistente depressies 

Neurostimulatie-technieken

Lees meer over neurostimulatie bij depressies (o.a. ECT)

Chronotherapeutische interventies (beïnvloeden biologische klok of ritmes) 

Vaktherapie

Lees meer over vaktherapie 

Andere middelen bij de behandeling van depressie

Lees meer het gebruik van andere middelen

Links

Star*D study

Bron
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›