Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Contact

Redactie en webdesign
Hoofdredacteur: Bram Querido, psychiater
Redactie: Nicole Querido, beeldend therapeut
Webdesign en development: Johny on the Run

Doelstelling
Het bieden van online informatie in de breedste zin des woords over de GGZ aan zowel (ex-)cliënten, professinals als aan belangstellenden.

Copyright
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Door deze site te bekijken, wordt u geacht op de hoogte te zijn van deze copyrightclausule en hiermee akkoord te gaan.

Vertrouwelijkheid
Wij respecteren alle vigerende Nederlandse en Internationale wet- en regelgeving op het terrein van privacy en kwaliteitsborging. Zie ook de HONCode. Hulpgids.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen met uw nadrukkelijke toestemming. Al onze vaste werknemers, freelancers en door ons ingeschakelde partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren conform de vigerende wet- en regelgeving. Er worden geen gegevens van bezoekers vande website verzameld.

Onafhankelijkheid
Hulpgids.nl is een particulier (non-profit) initiatief; er zijn geen zakelijke belangen van (commerciële) organisaties, de makers exploiteren deze site geheel voor eigen rekening. Er bestaat een mogelijkheid tot adverteren op hulpgids.nl. Een eventuele adverteerder heeft geen enkele invloed op de inhoud van hulpgids.nl. Uitdrukkelijk uitgangspunt is een strikte scheiding tussen inhoud en adverteerder.

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›