Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Lachgas

De afgelopen jaren gebruiken steeds meer jongeren en jongvolwassenen lachgas als een roesmiddel. Het middel wordt dan geïnhaleerd uit een ballon gevuld met lachgas uit slagroompatronen. Deze patronen zijn eigenlijk bedoeld als drijfgas om er slagroom uit een cilinder mee te kunnen spuiten. Lachgas is enorm verslavend; de verslaving bouwt zich erg snel op, veel sneller dan bij cannabis. Het zwerfafval en het geluid van sissende tanks voor overlast op straat. Vanaf 1 januari 2023 is de handel, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik verboden.

Bijwerkingen

Duizeligheid, verwardheid, hoofdpijn, misselijkheid, gevoelloosheid, tintelingen in handen en voeten en flauwvallen. Dit ontstaat door een zuurstoftekort in de hersenen, maar ook door een tekort aan vitamine B12. Hoe vaker er gebruikt wordt, des te groter de kans op klachten. Overmatig gebruik kan leiden tot zenuwschade en in het ergste geval tot verlamming. Jonge en onervaren gebruikers en mensen met een laag vitamine B12-niveau, zoals vegetariërs, zijn gevoeliger voor schadelijke effecten. Het meest gevaarlijk is lachgas in combinatie met grote hoeveelheden alcohol of andere verdovende middelen. Door het verdovende effect van alcohol is er geen goede, adequate ademprikkel. Hierdoor krijgt men onvoldoende zuurstof binnen, met mogelijk een hartaanval tot gevolg.
Het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel kan een risico vormen voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit een risicobeoordeling van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM Coordination Centre for Assessment and Monitoring of New Drugs ), die op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   is uitgevoerd. Daarom pleit het CAM voor maatregelen die het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel ontmoedigen.

Bron

Trimbos-instituut  

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›