Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Ketamine

Wat is ketamine?
In 2000 werd ontdekt dat ketamine per infuus een snel antidepressief effect kan hebben op mensen met depressie en angst zonder al teveel bijwerkingen op de korte termijn. Sindsdien staat ketamine erg in de belangstelling als middel tegen depressie. Ketamine is een injecteerbare of inhaleerbare N-methyl-D-asparaginezuur (NMDA) receptor antagonist wat in 1962 is ontwikkeld als altenatief voor PCP, een narcosemiddel dat snel was afgeschaft vanwege de vele voor de gezondheid schadelijke bijwerkingen. Het geeft een zogenaamde dissociatieve analgesie: de patiënt lijkt wakker, maar reageert niet op pijnprikkels. Ketamine wordt nog steeds gebruikt bij kinderen en oudere mensen omdat het in verhouding tot andere anesthetica veel minder de ademhaling onderdrukt. In diergeneeskunde wordt vaak een combinatie gebruikt van ketamine met diazepam. In lage doseringen wordt ketamine gebruikt (party)drug waarbij het een enigszins verdovend, dromerig  en dissociatief (het maakt de gebruiker los van de waarnemingen van zijn lichaam) effect heeft. 

Hoe werkt het?

Onlangs werd op moleculair niveau gevonden dat ketamine zo goed antidepressief werkt omdat het een enzym (mTOR) activeert dat neuronen met elkaar verbindt. (Li, 2010)

Wat zijn (mogelijke) indicaties?

  • Depressie
    Intranasaal esketamine als toevoeging aan bestaande behandelingen van (therapieresistente) depressie blijkt effectief. (Papakostas, 2020, Daly, 2018) en effectief ter preventie van een terugval. (Daly, 2019) Er zijn verschillende studies die snelle antidepressieve (Kyle, 2013), antisuïcidale (Ballard, 2014) en anxiolytische (Feder, 2014) effecten van ketamine beschrijven. 
  • Alcoholprobleem (Das, 2019)
  • Posttraumatische stressstoornis 
    Herhaalde intraveneuze infusies met ketamine bieden snelle verlichting voor patiënten met posttraumatische stressstoornis (PTSS), suggereert nieuw onderzoek. (Feder, 2021) Sommige patiënten in dit onderzoek hadden eerder meerdere behandelingen gehad die niet hadden gewerkt, terwijl anderen nog niet eerder waren behandeld.

 

Bijwerkingen

Uit onderzoek blijkt dat patiënten die Esketamine krijgen als behandeling voor een therapieresistente depressie een verhoogd risico lopen op ernstige bijwerkingen zoals dissociatie, sedatie en zelfmoordgedachten. (Gastaldon, 2021) De uitkomst van metanalyse van 9 studies wijst erop dat ketamine, gebruikt voor de behandeling van een ernstige depressie bij patiënten met een voorgeschiedenis van psychose, het risico op psychose niet vergroot (Veraart, 2021). Goed nieuws, aangezien psychotische symptomen vaak voorkomen bij mensen met een ernstige depressie en deze patiënten vaak minder goed reageren op medicatie en elektroconvulsietherapie.

Vergoeding

Esketamine neusspray is per 1 september 2021 opgenomen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Het middel is beschikbaar voor patiënten met therapieresistente depressie. Het wordt intramuraal onder begeleiding worden toegediend in die ziekenhuizen en GGZ-instellingen waarmee zorgverzekeraars hiervoor contracten hebben afgesloten. Het Zorginstituut meldt dat de kosten (in 2021) voor de behandeling van een patiënt met deze spray € 10.175 per jaar bedragen, terwijl een oplossing esketamine op jaarbasis € 208 kost.
- Artikel Volkskrant
- Kamervragen 


Bron

 

 

 

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›