Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Schizofrenie

Inleiding

In 1896 formuleerde Kraepelin de ziekte-eenheid dementia preacox (letterlijk: vroege aftakeling) en beschreef drie vormen: de katatone, hebefrene en paranoïde vorm. Centraal hierbij stond de uiteindelijke aftakeling. Bleuler ontwikkelde in 1911 het concept schizofrenie (letterlijk: splijting van de geest), waarbij de splijting van de basale psychische functies centraal stond. Bleuler voegde aan de drie typen die Kraeplin beschreven had, een vierde toe de schizofrenia simplex. Vervolgens is er in feite weinig veranderd op het gebied van de classificatie, de drie vormen van Kraeplin vinden we weer terug in de huidige psychiatrische classificatie de DSM.

Voorkomen

  • incidentie (aantal nieuwe gevallen per jaar): 0,2 - 0,6 per 1000 per jaar
  • prevalentie (totaal aantal gevallen op een bepaald moment) 2,5 - 5,3 per 1000 (in Nederland: ± 100.000)


Kenmerken

De kernsymptomen van schizofrenie worden wel grofweg verdeeld in positieve symptomen (hallucinaties en wanen), negatieve symptomen (affectvervlakking, apathie, sociaal terugtrekken, verlies van plezier) en cognitieve symptomen (geheugenproblemen, verminderde aandacht en moeite met plannen).
Lees meer over negatieve symptomen

Symptomen

Lees meer

Diagnostische criteria

Klik hier voor de verschillende diagnostische criteria.

Subtypes

Klik hier voor de verschillende subtypes van schizofrenie.

Verloop

Een (eerste) psychotische episode wordt vooraf gegaan door een zogenaamde prodromale fase, met vroege symptomen (prodromi). Schizofrenie heeft een relatief slechte prognose. Het risico van een chronische ontwikkeling en een blijvend slecht functioneren is hoog. Tot 80% van de patiënten heeft een recidief van de psychose binnen 1à 2 jaar na staken van de antipsychotica.

Drugs

Zelfs de kleinste dosis van een geestverruimend middel kan al een psychose veroorzaken of de klachten van een psychose verergeren.

Oorzaken

Klik hier voor een beschrijving van de oorzaken

Behandeling

Klik hier voor een beschrijving van de behandeling

Testen

Het is niet mogelijk de diagnose schizofrenie te stellen op basis van neuropsychologisch onderzoek. Instrumenten die bij de screening worden gebruikt zijn de Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States (CAARMS) en het Structured Interview for Prodromal Symptoms (SIPS). In Nederland wordt de CAARMS het meest gebruikt. Een zelfrapportagelijst die wordt gebruikt om mensen te screenen op een hoog risico op het ontwikkelen van een psychose is de Prodromal Questionnaire (PQ-16).

Boeken

Klik hier voor boeken over schizofrenie

Nederlandstalige links

Klik hier voor Nederlandstalige links

 

 

 

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›