Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Schizoaffectieve stoornis

Omschrijving

Psychose die acuut ontstaat, bij patiënten die voorheen sociaal goed functioneerden en familieleden hebben met stemmingsstoornissen. De psychotische episode kenmerkt zich door het optreden van schizofrene, affectieve en depressieve symptomen, angst, opgewondenheid. De psychose duurt kort en de patiënten herstellen tot hetzelfde niveau als voor de psychose. Het is onduidelijk of de schizoaffectieve stoornis een vorm van schizofrenie is of een stemmingsstoornis.

DSM-5 criteria

295.70
A. Een ononderbroken ziekteperiode waarin een depressieve of manische stemmingsepisode aanwezig is gelijktijdig met kenmerken uit criterium A voor schizofrenie.
N.B. De depressieve episode moet voldoen aan criterium A1: sombere stemming.
B. Gedurende twee of meer weken binnen de gehele duur van de ziekte moet er sprake zijn van wanen of hallucinaties in afwezigheid een depressieve of manische stemmingsstoornis.
C. De symptomen die voldoen aan de criteria van de stemmingsepisode zijn het grootste deel van de actieve en restfase van de ziekte aanwezig.
D. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de effecten van een middel (zoals een drug of medicatie) of aan een somatische aandoening.

Verloop

Het verloop van de aandoening wordt onder andere bepaald door de reactie op medicatie en of het accent ligt op stemmingswisselingen of psychoses.

Nederlandstalige links

Klik hier voor Nederlandstalige links

Behandeling

Invega, een antipsychoticum is geregistreerd voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen en adolescenten van 15 jaar en ouder en voor de behandeling van schizoaffectieve stoornis bij volwassenen.

Engelstalige links

PubMed (overzicht van de publicaties van één jaar)
Schizoaffective.org

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›