Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Auditieve variant

Inleiding

Muzikale hallucinaties bij "psychisch gezonde" mensen met op latere leeftijd ontstane slechthorendheid wordt wel gezien als de auditieve variant van het syndroom van Charles Bonnet (CBS).

Geschiedenis

Een van de eerste beschrijvingen van een patiënt met muzikale hallucinaties en slechthorendheid dateert uit 1881. In 1990 formuleert Berios op grond van een literatuurstudie en een aantal nieuwe patiënten de veronderstelling dat de oorzaak gelegen is slechthorendheid of doofheid het auditieve brein beroofd van de gebruikelijk auditieve toevoer en vervolgens spontaan speurt in het geheugen naar prikkels om nieuwe activiteit op te wekken.

Inhoud

Het wordt gekenmerkt door liedjes, deuntjes, melodieën, etc. die lijken op gewone muziek.

Releasehallucinatie

Sachs (2007) noemt hallucinaties die ontstaan na verlies van visus of gehoor, releasehallucinaties. Deze hallucinaties zijn in feite pseudohallucinaties, want ze worden door de patiënt herkend als niet reëel.

Risicofactoren voor muzikale hallucinaties

Vrouwelijk geslacht, oudere leeftijd, slechthorendheid/doofheid op latere leeftijd, cerebrale aandoeningen (epilepsie, cerebrale tumor, cerebrale bloeding of infarct, meningitis, neurosyfilis), intoxicatie (alcohol, antidepressiva, aspirine, penicilline, salicylaten), psychiatrische aandoeningen (schizofrenie, schizoaffectieve stoornis, psychotische depressie, manie).

Behandeling

Eventuele verbetering van het gehoor, geruststelling.

Literatuur auditieve release hallucinaties

 1. Régis, E. (1881)
  Des hallucinations unilaterales
  L’Encéphale, 1, 43-74
 2. Berrios, G.E. (1990)
  Musical hallucinations. A historical and clinical study
  The British Journal of Psychiatry, 156, 188-194
 3. Sacks, O. (2007)
  Musicophilia Tales of music and the brain
  New York: Knopf
 4. Satoh, M., Kokubo, M., & Kuzuhara, S. (2007)
  A case of idiopathic musical hallucinations with increasing repertoire
  Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 78, 203-204

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›