Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Huildagen

Symptomen

In volgorde van frequentie: huilbuien, slapeloosheid, moedeloosheid, depressieve stemming, angst, spanning, hoofdpijn, lichte verwardheid, depersonalisatie (eigen lichaam of delen ervan worden als vreemd ervaren), uitputting, prikkelbaarheid, verminderde eetlust, moeite met concentreren, veel dromen, nachtmerries en piekeren. Deze symptomen komen nooit allemaal tegelijk voor, meestal in de loop van de eerste tien dagen doen zich kortdurend maar een beperkt aantal van de verschijnselen voor. Kernsymptomen zijn: huilbuien, slaapproblemen en ernstige vermoeidheid.

Voorkomen

Geschat wordt dat tussen de 50 en 75% van de vrouwen in de eerste week nadat zij bevallen zijn, kortdurend emotioneel uit hun evenwicht raken.

Verloop

Klachten ontstaan tussen de eerste en tiende dag na de bevalling, met een piek tussen de tweede en vijfde dag. Het begint meestal plotseling, zonder enige aanleiding, om vrijwel altijd even abrupt als het is begonnen voor de tiende dag weer te verdwijnen.

Oorzaak

Gezien het zeer frequente optreden en het feit dat de verschijnselen zich beperken tot de eerste tien dagen, wordt aangenomen dat biologische veranderingen in de eerste week na de bevalling de oorzaak zijn.

Behandeling

In principe is behandeling niet nodig. Incidenteel kan slaapmedicatie voor een beperkt dagen zinvol zijn. Wanneer de beschreven symptomen zich na de tiende dag nog voordoen is extra aandacht geboden, aangezien er een post partum depressie kan ontstaan.

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›