Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Excoriatiestoornis (huidpulkstoornis)

De excoriatiestoornis is een aandoening die zich kenmerkt door het pulken aan de huid, die resulteert in beschadigigen van de huid. Het lukt de patiënt niet goed om met dit gedrag te stoppen, ondanks de schade die hierdoor ontstaan is. Er is discussie of deze aandoening hoort bij de obsessieve-compulsieve stoornissen (ocs), mogelijk omdat er een familiaire verwantschap tussen ocs en de excoriatiestoornis zou bestaan (Cullen e.a. 2001) 

DSM-5 criteria
698.4

  1. Recidiverend huidpulken met huidlaesies tot gevolg.
  2. Herhaaldelijke pogingen om met het huidpulken te stoppen.
  3. Het huidpulken veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.
  4. Het huidpulken kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals cocaïne) of aan een somatische aandoening (zoals scabiës).
  5. Het huidpulken kan niet beter worden verklaard door de symptomen van een andere psychische aandoening (zoals wanen of haptische hallucinaties bij een psychotische stoornis, pogingen om de ervaren afwijkingen of onvolkomenheden van het uiterlijk te verbeteren bij de morfodysfoe stroornis, stereotypieën bij de stereotiepe-bewegingsstoornis of de intentie zichzelf schade toe te brengen bij een niet-suïcidale zelfbeschadiging

 

Literatuur

Cullen BA, Samuels JF, Bienvenu OJ, Grados M, Hoehn-Saric R, Hahn J, e.a.
The relationship of pathologic skin picking to obsessive-compulsive disorder.
J Nerv Ment Dis 2001; 189: 193-5. 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›