Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

ADHD - diagnostiek

Screening en diagnostiek

Voor de screening van ADHD volwassenen zijn verschillende kortere en lange vragenlijsten beschikbaar. In Nederland wordt vaak gebruikgemaakt van de Zelf-rapportage vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit voor volwassenheid en kindertijd (Kooij & Buitelaar, 1997). Voor een overzicht van screeningsinstrumenten bij volwassenen wordt verwezen naar bijlage 4 behorend bij het hoofdstuk Diagnostiek van de richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van ADHD bij volwassenen.

Diagnostiek bij kinderen

  • Klachteninventarisatie
    interview ouders/verzorgers, informatie van school, observatie/interview van het kind, vragenlijsten (o.a. Conners Rating Scale–Revised, CRS-R en de Conners Abbreviated Symptom Questionnaire, ASQ).
  • Lichamelijk onderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Gezinsdiagnsotiek

Diagnostiek bij volwassenen

De diagnose wordt gesteld door een clinicus in de specialistische ggz die hiertoe bevoegd en bekwaam is. Er is in Nederland nog geen gevalideerd diagnostisch instrument om ADHD vast te stellen, een goed hulpmiddel is het diagnostisch onderzoek het Diagnostisch Interview voor ADHD (DIVA 5) bij volwassenen. Met de DIVA 5 worden alle symptomen in kindertijd en volwassenheid systematisch, op basis van de DSM-5-criteria beoordeeld; tevens wordt beoordeeld op welke levensgebieden sprake was en is van disfunctioneren  Er zijn wel een aantal Engelstalige vragenlijsten beschikbaar zoals: de Conners Adult ADHD Rating Scale, CAARS en de Conners Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV, CAADID. De CAAID is een Engelstalig interview dat het diagnostisch proces van ADHD bij volwassenen vanaf 18 jaar ondersteunt (Epstein e.a., 2001) en het lijkt een vailde interview te zijn (Epstein & Kollins, 2006).

DSM-5 criteria

De DSM-5 criteria voor de Aandachtsdeficiëntie- /hyperactiviteitsstoornis

Links

Psychiatric Rating Scales for ADHD
Adult ADHD Self-Report Scale

Literatuur

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›