Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Sociale fobie - behandeling

Informatie

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is ondermeer het recht op informatie vastgelegd. De patiënt heeft recht op informatie in begrijpelijke taal, over zijn of haar ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De zorgverlener is verplicht de patiënt deze informatie te verschaffen.

Medicatie

 • Specifieke sociale fobie
  Een bètablokker (medicijn tegen hoge bloeddruk), is eerste keuze bij de medicamenteuze behandeling. Het vermindert lichamelijke angstklachten zoals trillen, transpireren, hartkloppingen en blozen.
 • Gegeneraliseerde sociale fobie
  Eerste keuze voor de farmacotherapie van een gegeneraliseerde sociale fobie is een selectieve serotonine heropnameremmer (SSRI). Paroxetine is van alle SSRI's het meest onderzocht en de enige SSRI die geregistreerd is voor de behandeling van de sociale fobie. In de onderzoeken verbeterde gemiddeld 60-80% van de patiënten. Over de duur van de medicamenteuze behandeling zijn beperkte gegevens bekend. Uit één studie blijkt dat na staken van de medicatie, bij ruim tachtig procent van de patiënten, de klachten binnen enkele maanden terugkeren. Het algemene advies is om na het verdwijnen van de klachten langer door te behandelen dan bij een depressie, in ieder geval minimaal één jaar. Pregbaline is een antiepilepticum, dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van neuropatische pijn. Doordat het bindt aan calcium kanalen wordt de afgifte van glutamaat geremd. In een dosering van 200-600 mg zou het effectief zijn. Er is echter nog onvoldoende onderzoek versus SSRI's. Bijwerkingen zijn: duizeligheid, somnolent. Er zijn geen onttrekkingsverschijnselen.


Psychotherapie

In een aantal onderzoeken werd het effect van cognitieve therapie, gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT) onderzocht. Alle drie blijken even effectief bij de behandeling van de sociale fobie. Cognitieve therapie is geïndiceerd indien overwegend irreële gedachten op de voorgrond staan, gedragstherapie als er met name sprake is van vermijdingsgedrag. De patiënt stelt samen met de therapeut een lijst samen met situaties die in toenemende mate angst oproepen. De patiënt begint met de minst gevreesde situatie en probeert langzaam moeilijkere situaties te overwinnen (exposure in vivo). Relaxatietraining is een vorm van gedragstherapie waarbij ontspanningsoefeningen worden toegepast in sociale situaties die angst oproepen. Sociale vaardigheidstraining is ook een vorm van gedragstherapie die gebruikt kan worden om het sociale contact te verbeteren.

Online therapie

Er bestaan tegenwoordig uitstekende online programma's die kunnen helpen bij de behandeling van een sociale angststoornis.
Klik hier voor een online behandeling sociale angststoornis.

Laser

Laser en een zogenaamde flitslamp behandeling lijken goed te helpen tegen het blozen. De rode oppervlakkige adertjes die voor in de huid liggen worden "weggeflitst".

Richtlijnen

Klik hier voor de MDR angststoornissen

Literatuur sociale fobie

 • Bijl R van, Zessen G van, Ravelli A
  Psychiatrische morbiditeit onder volwassnen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek
  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1997) 141, 2453-2460
 • Emmelkamp PMG, Bouman TK, Scholing HA
  Angst, fobiën en dwang: diagnostiek en behandeling
  Bohn Stafleu Van Loghum (1989)
 • American Psychiatric Association (APA)
  DSM-5 - Nederlandse vertaling
  Boom (2014)
 • Balkom AJLM v, van Dyck R, Megen HJGM, Timmerman L, Vliet IM v, Westenberg HGM, Witte JC
  Richtlijn farmacotherapie angststoornissen
  Boom (1998)
 • Balkom AJLM v, Vliet IM v
  Farmacotherapie bij de sociale fobie
  In: Farmacotherapie angststoornissen. Benecke (2002)
 • Emmelkamp PMG
  Cognitieve therapie bij angst en depressie
  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1993) 137, 487-490

 

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›