Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Angstoornissen

Paniekstoornis ›
Een paniekaanval is een plotselinge aanval van intense angst. Tijdens een aanval heeft men het gevoel dood te gaan, een hartaanval krijgen, te stikken of gek worden. Er ontstaat een angst voor paniekaanvallen. ...
Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) ›
Bij de gegeneraliseerde angststoornis is er sprake van overmatige angst en bezorgdheid voor dagelijkse dingen die meerdere levensgebieden betreffen (bijv. financiën, werk, kinderen, gezondheid). ...
Sociale Fobie ›
Het centrale kenmerk van een sociale fobie is de angst voor één of meer situaties waarin de persoon is blootgesteld aan de mogelijke kritische beoordeling van anderen en waarin hij bang is zich belachelijk te maken. ...
Specifieke fobie ›
Bij een specifieke fobie bestaat angst voor een bepaalde situatie (bijv. vliegen, hoogten, tunnels), een bepaald voorwerp (bijv. messen), natuur (bijv. onweer, storm, water) of dieren (bijv. insecten)....

In 2003 werd het aantal personen van 13 jaar en ouder met een angststoornis op basis van landelijke epidemiologisch onderzoeken geschat op 1.701.000 (558.000 mannen en 1.143.000 vrouwen). Dat zijn 83 per 1.000 mannen en 165 per 1.000 vrouwen van 13 jaar en ouder. Jaarlijks krijgt 3,1% van de volwassen bevolking tussen 18 en 65 jaar voor het eerst een angststoornis; 4,6% van de vrouwen en 1,6% van de mannen (Vollebergh et al., 2003). Vrijwel alle angststoornissen komen meer voor onder vrouwen dan onder mannen. Globaal komen angststoornissen ongeveer evenveel voor onder zowel jeugdigen, volwassenen als ouderen. In alle leeftijdsgroepen is vooral het aantal personen met fobieën erg hoog. De meest effectieve behandelingen zijn (cognitieve)gedragstherapie en farmacotherapie (antidepressiva).
In de twee meest gebruikte classificatiesystemen voor psychische stoornissen (de DSM-IV van de American Psychiatric Association en de ICD-10 van de World Health Organisation) is het gemeenschappelijk kenmerk van de groep van angststoornissen dat er sprake is van angstige reacties die bovenmatig zijn doordat de persoon angst vertoont in de afwezigheid van gevaar of de mate van angst in geen verhouding staat tot de mate van reëel gevaar. Hiernaast is van belang dat deze angstige reacties de persoon hinderen in zijn sociaal of beroepsmatig functioneren.

Vragenlijsten

- screening
- interviews
- zelfbeoordelingsvragenlijsten

Boeken

Klik hier voor boeken over angststoornissen

Referentie

Vollebergh WAM, Graaf R de, Have M ten, Schoemaker CG, Dorsselaer S van, Spijker J, et al. Psychische stoornissen in Nederland: overzicht van de resultaten van NEMESIS. Utrecht: Trimbos-instituut, 2003.
MDR angststoornissen

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›