Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Speyertherapie

Bron: Kees Schrijver: Speyertherapie - het begin van een nieuw leven

Simon Speyer is in 1922 geboren als enig kind in een Amsterdams-joodse middenstandsfamilie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij drie jaar lang in Ned- Indië geïnterneerd in een Japans kamp. Na de oorlog vestigde hij zich in de Verenigde Staten als psycho-analyticus waar hij zijn tiendaagse neuropsychotherapie methode ontwikkelde.

De Speyertherapie heeft een gestructureerd verloop. Er wordt een min of meer vast programma doorgewerkt, dat er op gericht is, zonder omwegen de verdrongen traumatische gevoelens en gebeurtenissen op te sporen en te activeren.

Dit gebeurt in tien opeenvolgende dagen, twee weken van maandag tot en met vrijdag, in sessies van ongeveer twee uur. Door deze opzet wordt een diepgang bereikt die in andere psychotherapieën met wekelijkse sessies maar zelden gehaald wordt. De behandeling is uitsluitend individueel.
Tijdens de sessie ligt de cliënt op een brede slaapbank waarbij de ogen zijn afgedekt. Eerst worden enkele oefeningen gedaan waardoor hij zich zo goed mogelijk ontspant.
Via de techniek van geleide fantasie wordt hij vervolgens teruggevoerd naar situaties uit zijn jeugd. Het doel is steeds de onverwerkte ervaringen op te sporen. De rol van de therapeut bestaat vooral hieruit dat hij de cliënt helpt om de gevoelens, die hierbij opgeroepen worden, alsnog te uiten tegen zijn ouders.
De verdrongen behoeften en gevoelens worden opnieuw beleefd om vervolgens te worden ontladen en bijgeplaatst in het bewustzijn. Hierdoor krijgt de cliënt inzicht in zijn gedrag.
Met nadruk moet er op gewezen worden dat het voor een succesvolle therapie niet noodzakelijk is, dat men van tevoren over actieve herinneringen uit de kindertijd beschikt. Door de therapie zelf wordt dat geheugenmateriaal losgemaakt en geactiveerd.
In de therapie wordt geen gebruik gemaakt van hypnose of medicijnen.

Aan het eind van de tiendaagse behandeling zijn de traumatische ervaringen, die naar boven zijn gekomen, van hun lading ontdaan en in het bewustzijnssysteem geïntegreerd. In het algemeen voelt de cliënt zich al een stuk beter. Dan breekt een periode aan waarin een verdere verwerking plaats vindt. In deze zogenaamde verwerkingsperiode zal het zich goed voelen verder groeien, maar aan sterke wisselingen onderhevig zijn. Dit verschijnsel wordt in het jargon van de therapie "golven" genoemd.
Het golven duurt ongeveer drie maanden. In deze periode worden tussen cliënt en therapeut een aantal afspraken gemaakt voor begeleidende gesprekken, ter controle op het resultaat van de behandeling. Ook worden de gevoelens van de cliënt steeds opnieuw besproken in het kader van zijn oorspronkelijke programmering.
Zo kan de therapeut zich een oordeel vormen over de mate waarin de oorspronkelijke trauma's daadwerkelijk zijn ontladen en of de houding van de cliënt tegenover zijn vroegere gevoelens en problemen door een meer positieve en constructieve is vervangen. Het eigen oordeel van de cliënt is hierbij altijd van doorslaggevende betekenis.
Mocht in uitzonderingsgevallen blijken dat, ondanks een aanvankelijke verbetering, de oorspronkelijke problemen zich opnieuw manifesteren, dan wordt een (kosteloze) nabehandeling gegeven, geheel gericht op de ontlading van de al bekende traumatische gevoelens.

 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›