Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Therapievormen

Wat is psychotherapie?

Ons verleden bepaalt in hoge mate hoe we voelen, denken en handelen. Als kind leren we wat goed en fout is (normen en waarden) en leren we hoe we met onszelf en anderen omgaan. We hebben in onze jeugd ook vervelende, soms traumatische, ervaringen doorgemaakt, iets waaraan we als volwassenen liever niet meer denken. Klachten en problemen in het hier en nu hebben vaak te maken met gebeurtenissen uit het verleden, met verdrongen gevoelens en met hoe we als kind hebben geleerd te denken, voelen en gedragen. Psychotherapie helpt inzicht te verkrijgen en helpt bij het helen en loskomen van dat verleden. Bij dat laatste neemt de zogenaamde corrigerende (emotionele) ervaring een belangrijke plaats in. Een voorbeeld hiervan is dat je je bewust wordt dat je boos kan worden, zonder de liefde van een ander te verliezen, zoals dat vroeger misschien wel heeft plaatsgevonden.

Neuroplasticiteit

Psychotherapie kan een positieve invloed hebben op neuroplasticiteit. Door middel van gesprekken, therapieën en oefeningen kan psychotherapie het brein helpen nieuwe verbindingen te vormen en bestaande verbindingen aan te passen, waardoor veranderingen in de structuur en functie van het brein mogelijk worden.

Geschiedenis

In onze taal bestaan we verschillende zegswijzen die tot uiting brengen dat praten genezend kan werken: je hart uitstorten, van je hart geen moorkuil maken, iets op je lever hebben. Catharsis betekent in het Grieks reiniging van het lichaam, maar het wordt ook gebruikt als reiniging van je geest door oude, verdrongen gevoelens opnieuw te voelen. Het biechten in het katholicisme kan leiden tot een dergelijke catharsis en is dus een van de eerste vormen van psychotherapie. Sigmund Freud (1856-1939) was een psychiater die het idee dat praten helend kan werken, heeft uitgewerkt in de psychoanalyse. De psychoanalyse is de basis, van waaruit alle vormen van (psycho)therapie zich hebben ontwikkeld.

Setting

  • Resocialiserende deeltijdbehandeling
    Ondersteunend ("supportief"), gericht op ontwikkelen van sociale vaardigheden, leren maken en onderhouden van sociale contacten, ontwikkelen dagstructuur, etc. Geschikt voor o.a. mensen met verschillende ernstigepsychiatrische ziektebeelden.
  • Psychotherapeutische deeltijdbehandeling
    Ontdekkend ("reconstructief"), geschikt voor mensen met persoonlijkheidsporblematiek die steeds vastlopen in studie, werk en relaties. Behandeling is multidisciplinair en gericht op verandering binnen de persoonlijkheid.
  • Klinische psychotherapie

    Een nog intensievere vorm is de klinische behandeling, waarbij cliënten gedurende een aantal weken of maanden zijn opgenomen in een kliniek. Tijdens deze behandeling vinden er regelmatig psychotherapeutische gesprekken plaats die worden aangevuld met sociotherapie en verschillende vaktherapieën. Geschikt voor mensen met een matig ernstige persoonlijkheidsstoornis. 

Therapievormen

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›