Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Psycho-educatie

Inleiding

Psycho-educatie houdt in dat de patiënt mondeling en schriftelijk (in begrijpelijke taal) wordt geïnformeerd over de aandoening, mogelijke oorzaken, symptomen, behandelmogelijkheden en het te verwachten verloop van de aandoening.

Informatie

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is ondermeer het recht op informatie vastgelegd. De patiënt heeft recht op informatie in begrijpelijke taal, over zijn of haar ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De zorgverlener is verplicht de patiënt deze informatie te verschaffen.

Inhoud en doel

Bij psycho-educatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: vergroten van de kennis over de ziekte; de kans op een terugval te verkleinen, leren zo goed mogelijk te functioneren met de ziekte en het verwerkingsproces. Er wordt aandacht besteed aan leefstijl, zelfmanagement en (begeleide) zelfhulp. Tevens kan aandacht worden besteed aan administratie, financiën, wetgeving en instanties (bijvoorbeeld Wajong, PGB, WMO en UWV).

Vorm

Psycho-educatie wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. Het contact met lotgenoten is vanwege herkenning en steun van grote meewaarde.

Voor wie

Niet alleen aan patiënten maar ook familieleden en andere verwanten wordt psycho-educatie gegeven. Ook zitten vaak met veel vragen over ondermeer de ziekte, hoe ermee om te gaan, de erfelijkheid, de prognose.

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›