Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Narrative Exposure Therapie (NET)

Inleiding

Narrative Exposure Therapie (NET) is een behandelmethode ontworpen door een aantal Duitse psychologen, verbonden aan de Universiteit van Konstanz. Aanvankelijk werd de therapie ontwikkeld voor een groep getraumatiseerde vluchtelingen, die kampten met de gevolgen van een gedwongen vlucht uit hun vaderland. Een therapie die zich primair richt op symptoomreductie, zoals EMDR of (cognitieve) gedragstherapie, werd onvoldoende geacht voor deze groep.

De therapie

De behandeling bestaat uit een combinatie van exposure en narratieve therapie. Een touw symboliseert de levensloop van de patiënt. Voor elke traumatische gebeurtenis legt de patiënt langs dit touw een steen, voor leuke gebeurtenissen legt hij wat kunstbloemen neer.Er volgen dan 4 tot 12 zittingen van anderhalf uur waarbij de behandelaar een patiënt vraagt om zijn levensloop - het touw - mentaal te volgen. Bij elke steen of kunstbloem krijgt de patiënt opdracht de traumatische- of leuke gebeurtenis te herbeleven door intensief te bespreken. Bij herhaling treedt gewenning op en zullen de klachten - waaronder slaapproblemen, prikkelbaarheid, schrikreacties en ongewenste herbelevingen - afnemen.

Wat is de functie van het touw, de bloemen en de stenen?

In de NET-behandeling verbeeldt het touw de hele levenslijn. Het schept een context, zodat er ruimte ontstaat voor de positieve ervaringen uit het leven en raken de negatieve ervaringen beter geïntegreerd met het dagelijks leven.

Effectiviteit

Uit een gecontroleerde studie naar het effect van de behandeling bij getraumatiseerde vluchtelingen in een vluchtelingenkamp in Soedan bleek NET bleek effectiever dan counseling en psycho-educatie. Na de therapie hadden de vluchtelingen veel minder last van prikkelbaarheid, ongewenste herbelevingen, schrikreacties en slaapstoornissen. De methode is ook getetst bij tachtigjarige ptss-patiënten uit Roemenië die gemarteld werden onder het schrikbewind van voormalig dictator Nicolae Ceausescu.

Voor meer informatie

Ga naar de site van Stichting Centrum '45

 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›