Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Korte Dynamische Psychotherapie

Bron: Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie

Inleiding 

IS-TDP is de internationaal gebruikte afkorting voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van psychotherapie is ontwikkeld door Prof. Dr. H. Davanloo (Montreal, Canada) en in Nederland duiden we deze vorm van therapie aan als "Korte Dynamische Psychotherapie (KDP) volgens Davanloo".

Doel van de behandeling

Mensen leren om lastige gevoelens als angst, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden en zo ruimte te maken voor verborgen gevoelens. Door deze blokkades op te heffen gaan mensen beter functioneren en betere verbindingen aan met andere mensen.

Achtergrond

Davanloo's KDP is theoretisch gebaseerd op het psychoanalytisch referentiekader. De gestructureerde wijze, waarop de therapeut in samenwerking met de cliënt de problemen benadert en behandelt, verschilt echter van de psychoanalytische methode en technieken.

Voor wie?

KDP is vooral geschikt voor mensen, die zich met verschillende soorten klachten (b.v. fobische klachten, dwang, eetstoornissen, somberheid etc.) kunnen aanmelden, maar die daaraan onderliggend zogenaamde "autonomie en intimiteitproblemen" hebben. Dat wil zeggen voor mensen, die op basis van hun levenservaringen - "geleerd" hebben om intimiteit met zichzelf en/of met anderen te schuwen en/of uit de weg te gaan. Mensen met dit soort problemen herkennen vaak hun eigen gevoelens niet doordat zij deze b.v. bij voorbaat negeren, overschreeuwen, bagatelliseren of doordat zij deze gevoelens met hun verstand wegredeneren of geneigd zijn een ander eerder te begrijpen dan zichzelf. Wat ook kan voorkomen is, dat de eigen gevoelens van binnen nog wel herkend worden, maar dat deze gevoelens meteen angstig en schuldig maken zodat de persoon in kwestie ze alsnog wegdrukt of bijvoorbeeld. zich niet meer rechtstreeks zal uiten.

Verloop

Doordat de therapeut op actieve wijze, aan de hand van concrete situaties, zo snel mogelijk de aandacht van de cliënt richt op de verschillende mechanismen, waarmee deze voorkomt/vermijdt om eigen gevoelens bewust te ervaren en te onderzoeken, is de cliënt in relatief snelle tijd zelf in staat deze mechanismen te herkennen en - naar keuze - los te laten. Vervolgens staat in principe voor cliënt en therapeut de weg open om aan de hand van concrete situaties en interacties de verschillende gevoelens (zoals boosheid, verdriet, schuld, blijheid) naar boven te laten komen en deze te laten winnen van angst. Tijdens dit proces duiken er vaak pijnlijke herinneringen uit het verleden op. De therapeut en cliënt zullen dan nagaan wat het verband is tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Ook de "vroegere" pijnlijke gevoelens zullen bewust onderzocht worden zodat ze verwerkt en opgeruimd kunnen worden. In deze vorm van therapie staat een actieve samenwerking van cliënt en therapeut centraal, beiden hebben een eigen taakstelling om het gezamenlijk doel te bereiken: gevoelens durven te herkennen, te begrijpen en deze desgewenst te uiten.

Psychotherapie

Alhoewel Davanloo's KDP (in Nederland) niet tot de officiële psychotherapie-richtingen gerekend wordt kan het aspirant-lidmaatschap alleen aangevraagd worden door hen, die bezig zijn met een opleiding tot door de overheid geregistreerd psychotherapeut of met een opleiding voor het gewoon lidmaatschap van een van de bij de NVP aangesloten specialistische psychotherapieverenigingen (SPV-en). Voor het gewone lidmaatschap van de VKDP komt men in aanmerking als men reeds in het bezit is van een overheidsregistratie tot psychotherapeut, of gewoon lid is van een SPV. In het laatste geval wordt bovendien als eis gesteld dat men minimaal praktijkervaring heeft in twee van de volgende drie therapiesettings: individuele therapie, groepstherapie of systeemtherapie.

Beroepsvereniging

Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie (VKDP) logoVereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie (VKDP)

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›