Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Psychosynthese

Inleiding

Psychosynthese is een door de Italiaanse Joodse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974) ontwikkelde methode voor zelfkennis en ontwikkeling van creatieve kwaliteiten. Het wordt vaak beschouwd als een psychologie die het spirituele insluit. Assagioli's oorspronkelijke theorie en praktijk wordt overal ter wereld voortdurend aangepast en bijgeschaafd.

Beschrijving

Psychosynthese valt moeilijk te definiëren, Assagioli schrijft hierover:

"Het is geen doctrine, evenmin een psychologische 'school', en ook geen exclusieve methode ter vorming van de eigen persoonlijkheid, een vorm van therapie of een manier van opvoeden; we moeten het voornamelijk zien als een soort levenshouding, een streven naar integratie en synthese op ieder gebied; als een serie activiteiten, die deze synthese tot doel hebben. Niemand kan pretenderen, de enig ware vertegenwoordiger te zijn; er is dan ook geen 'superorganisatie' die het uiteindelijke toezicht heeft. De organisatie op zich kan beter met een sterrenbeeld dan met een zonnestelsel vergeleken worden".

Doel

Het essentiële doel van psychosynthese is mensen te helpen hun ware spirituele aard te ontdekken en deze tot expressie te brengen in het dagelijks leven. Dit zal leiden tot een grotere harmonie - synthese - in de mens en in het collectief waarbinnen hij of zij functioneert. Psychosynthese gaat uit van een spiritueel mensbeeld en wordt wel de "psychologie met een ziel" genoemd - de nadruk ligt op intuïtie, inspiratie en creativiteit, verbonden met het grotere, het hogere. Psychosynthese streeft naar zelfverwezenlijking; het realiseren van ons potentieel, het ontdekken van onze ware spirituele aard en het harmonieus functioneren in onze hedendaagse wereld. Psychosynthese biedt ons de mogelijkheid meer over onszelf (ons wezenlijke Zelf) te leren kennen, zodat we beter in staat zijn te zijn zoals we willen zijn.

Bewustwording

De eerste stap is het beter leren kennen van onze bewuste en onderbewuste processen. Assagioli spreekt over verschillende elementen van onze persoonlijkheid (subpersonen) die ons beheersen. Alleen wanneer wij "bezit nemen" van deze elementen, kunnen we ze leren beheersen en controleren. De bewustwording van het "echte Zelf", het tot eenheid leidende centrum, achter deze elementen, is de volgende stap naar de uiteindelijke psychosynthese, waarbij rondom dit centrum de ware persoonlijkheid ontstaat. Door middel van geleide fantasieën (visualisaties) wordt contact gemaakt met het onderbewuste.

Verloop

Men begint met wat ontspanningsoefeningen en nodigt dan via het vertellen van een verhaal de deelnemers uit hun eigen beelden te maken bij de tekst. In de meeste visualisaties laat men zoveel mogelijk ruimte voor een persoonlijke invulling. Doordat men bij deze techniek het bewuste denken grotendeels uitschakelt, komt met zo tot verrassende inzichten.
Psychosynthese werkt veel met symbolen, waarbij men geen vaste betekenis toekent, maar uitgaat van wat de cliënt bij deze symbolen ervaart. Er wordt ook veel gedaan met tekeningen, die men dan fenomenologisch (beschrijvend) behandelt.
Mythen, sagen en sprookjes worden gebruikt als basis voor rollenspelen waarbij men rekening houdt met de archetypische betekenissen van de verschillende types. Juist door deze creatieve expressies ontdekken we veel over ons onderbewuste.
Cliënten worden uitgenodigd vooral naar hun eigen signalen te luisteren, hun intuïtie te volgen. Daarbij krijgt de Wil ook een plaats. Elke keuze die we maken, of beslissing die we nemen is een wilsdaad. Onze wilskracht is de dynamische energie die, als we bewust contact met haar maken, ons het vermogen geeft te zijn, te doen en te worden wat we willen.

 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›