Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Pesso-psychotherapie

Bron: Vereniging voor Pesso-psychotherapie

Inleiding

Pesso-psychotherapie is ontwikkeld door het Amerikaanse echtpaar Al en Diana Boyden. In de Verenigde Staten wordt de naam "Pesso-Boyden-System-Psychomotor" (PBSP) gebruikt voor deze therapievorm. De methode werd in 1972 in Nederland geïntroduceerd. Sindsdien zijn psychologen, psychiaters en psychotherapeuten in deze werkwijze opgeleid.

Wat is Pesso-psychotherapie?

Pesso-psychotherapie is een vorm van lichaamsgerichte therapie, waarbij lichamelijk beleven, woorden en interactie samengaan. De werkwijze is gericht op ervaring en inzicht. Centraal staat een veilig therapeutisch klimaat, waarin je als cliënt je klachten en problemen kunt uiten en onderzoeken en je wens tot verandering kunt vormgeven. Deze beknopte beschrijving wordt hieronder in een aantal voorbeelden toegelicht.

Lichaamsgericht

We zijn niet alleen met taal in staat onszelf uit te drukken, ons hele lichaam weerspiegelt hoe het ons vergaat. In de Pesso-psychotherapie wordt zowel aandacht besteed aan dat wat je onder woorden brengt, als aan je 'lichaamstaal': je lijfelijke gewaarwordingen en impulsen. door de lichamelijke beleving bij de therapie te betrekken, kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden, die een diepgaande verwerking mogelijk maken.

Interactie

Conflicten en trauma's ontstaan in wisselwerking met anderen. Ze zijn ook alleen op te lossen in contact met andere mensen. In de Pesso-psychotherapie richt je - lijfelijk - je emoties op anderen en kun je je acties beproeven in wisselwerking met iemand anders. Daarom vindt Pesso-psychotherapie plaats in een groep. Iedereen krijgt om de beurt een vastgestelde, individuele werktijd. De andere groepsleden zijn dan beschikbaar om belangrijke personen uit jouw heden of verleden te vertegenwoordigen. De rolspelers bieden op symbolische wijze de passende reacties op jouw lichamelijke uitingen en emoties. Dit voor de therapie specifieke rollenspel wordt "accommodatie" genoemd.

Ervaring en inzicht

De Pesso-psychotherapie heeft als uitgangspunt dat psychische problemen en klachten samenhangen met onopgeloste conflicten en onvervulde behoeften uit het verleden. Deze kunnen onbewust en belemmering vormen om je eigen mogelijkheden in het heden te realiseren. In deze opvatting sluit Pesso-psychotherapie aan bij de psychoanalytische visie. In de therapie krijg je de gelegenheid om onopgeloste emotionele conflicten opnieuw te ervaren en tot uitdrukking te brengen, zodat verwerking mogelijk wordt. Het naar buiten brengen van je innerlijke wereld in de vorm van het rollenspel maakt psychische conflicten voelbaar en zichtbaar: je kunt jezelf tegelijkertijd van binnenuit ervaren en van buitenaf zien. Dat bevordert zelf-inzicht. Tevens kun je op een symbolische manier ervaren dat er een alternatief mogelijk is voor vroegere negatieve ervaringen. Daardoor kun je een meer positieve en realistische beleving krijgen van jezelf en anderen. Dit opent perspectieven op meer bevredigende ervaringen in je huidige leven.

Vorm

Pesso-psychotherapie is een individuele therapie in een groep. Iedereen heeft om de beurt een individuele werktijd van vijftig minuten, "structure" genoemd. Na elke structure krijgen de andere groepsleden de gelegenheid om te verwoorden wat ze hebben meebeleefd. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke rondes en oefeningen. Een groep bestaat uit ongeveer acht deelnemers, mannen en vrouwen, en één of twee therapeuten. De groep komt meestal wekelijks bij elkaar op een vast dagdeel, of soms in de weekends. Per dagdeel krijgen twee of drie mensen de gelegenheid een structure te doen.
Behalve de doorlopende groepen zijn er introductie-weekends en voorbereidende oefeningen-groepen, waarin Pesso oefeningen worden gedaan.

Voor wie is Pesso-psychotherapie?

In het algemeen is de Pesso-psychotherapie voor ieder die gemotiveerd is voor psychotherapie, dat wil zeggen bereid is om psychische problemen te onderzoeken en zelf-confrontaties aan te gaan. Meer specifiek is Pesso-psychotherapie voor wie zich herkent in de volgende punten:
• Ik voel me belemmerd door onverwerkte gebeurtenissen van vroeger
• Ik wil proberen of een lichaamsgerichte benadering bij mij past, omdat ik merk dat alleen praten over mijn problemen mij onvoldoende helpt
• Ik heb niet al te veel moeite met het gegeven dat Pesso-therapie in een groep plaatsvindt

Beroepsvereniging

Nederlandse Vereniging voor Pesso-psychotherapie

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›