Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Gestalttherapie

Inleiding

Gestalttherapie werd ontwikkeld in het begin van de veertiger jaren van vorige eeuw door Joods Duitse Frederick Perls (1893-1970), die zelf een opleiding in de psychoanalyse had gehad. In samenwerking met, in het bijzonder, Laura Perls en Paul Goodman, is de theoretische grondslag voor deze therapie in 1951 gevestigd. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de gestaltpsychologie, de psychoanalyse, de fenomenologie en de existentialistische filosofie.

Gestalt

Volgens Perls werden psychische klachten veroorzaakt door het optreden van splijting in de Gestalten, dat wil zeggen de "gehelen" die geest en lichaam, of een individu en zijn omgeving met elkaar verenigen. Angst zou een uiting zijn van de strijd van het organisme om eenwording, en niet, zoals in de klassieke psychoanalyse, een reactie op een gevaar in iemands binnenste.

Heden

Een belangrijk grondregel is het "nu-principe", dat wil zeggen het focus wordt gevormd door de gevoelens op dit moment, het hoe en wat (het proces of wat er gebeurt) in plaats van het waarom. Het onderwerp wordt gevormd door datgene wat nu speelt. Gestalttherapie streeft naar een intense beleving van de onmiddellijke situatie.

Experimenten

In Gestalttherapie werkt men met "experimenten". De therapeut nodigt de cliënt bijvoorbeeld uit een situatie uit zijn dagelijks leven te spelen. Door op verschillende stoelen te gaan zitten kan de cliënt als het ware in de huid kruipen van zichzelf en zijn "tegenspelers". De dialoog die er zo ontstaat geeft de cliënt de mogelijkheid wat afstand te nemen en werkt vaak verhelderend. In andere experimenten ligt de aandacht meer op het lichamelijk gewaarzijn, de cliënt versterkt bijvoorbeeld bepaalde bewegingen die hij zich daarvoor nauwelijks bewust was. Meestal ontdekt hij/zij daardoor de verborgen betekenissen van deze bewegingen. Gestalttherapie heeft het doel de cliënt te helpen naar een groter gewaarzijn van wat hij/zij doet en hoe daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te dragen.

Beroepsverenigingen

Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten (NBGT)
Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›