Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Bio-energetica

Inleiding

De Amerikaanse psycholoog Alexander Lowen is de grondlegger van de Bio-energetica (ook wel emotioneel lichaamswerk genoemd). Uitgangspunt is het lichaam als de ingang tot veranderen. Bio-energetica is een methode waarbij, door intensieve lichaamsbeweging, oude emoties worden opgeroepen om deze alsnog te verwerken. Dit proces is heilzaam voor lichaam en geest en brengt gezondheid en geluksgevoel. We gaan ons minder gespannen voelen en komen in een beter contact met onszelf waardoor we niet alleen qua gezondheid, maar op alle fronten beter gaan functioneren.

Theorie

De theorie achter Bio-energetica is dat trauma's in de vroege jeugd worden weggestopt en zich verankeren in het lichaam, waardoor geestelijke en emotionele blokkades optreden, die zich uiten in allerlei klachten. De verankering in het lichaam uit zich in o.a. in een unieke houding, beweging en ademhaling. Elke lichaamsexpressie heeft een bedoeling, de wijze van een hand geven, de houding, de blik in de ogen, de toon van de stem, de wijze van bewegen, et cetera, allen vertellen een verhaal van ervaringen uit het verleden. Houding en bewegingen worden geobserveerd en door middel van lichaamsoefeningen en lichamelijke expressie wordt getracht de blokkades te ervaren, zich hiervan te bevrijden en zo de onderdrukte gevoelens uit de vroege jeugd te herwinnen. Geleidelijk ontstaat inzicht in het hoe en waarom van het ontstaan van het wegstoppen, en hoe dit het leven in het hier en nu hindert. Bio-energetica leert om opnieuw te luisteren naar het lichaam als graadmeter van de emotionele en geestelijke gezondheid.

Beroepsvereniging

Klik hier voor informatie over de beroepsvereniging

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›