Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Benzodiazepinen - behandeling afhankelijkheid

Stepped care

 • Minimale interventie
  Bij patiënten die maximaal één standaarddagdosering (hooguit 10 mg diazepam of equivalent) gebruiken. Geef de patiënt een stopbrief mee of stuur deze op, met praktische aanwijzingen om te stoppen. Van de patiënten stopt 33-50% op eigen kracht.
 • Gereguleerde dosisreductie
  Bij patiënten die meer dan één standaarddagdosering gebruiken, bij wie minimale interventie niet succesvol was of die zelf een hulpvraag hebben bij het afbouwen. Zet de benzodiazepine of benzodiazepinen om in diazepam en bouw dit middel af:
  -  week 1: 75% van de startdosis 
  -  week 2: 50% 
  -  week 3: 25%
  -  week 4: 0%  of 12,5% in week 4en 0% in week 5.
  Voor het dosisreductieprotocol, zie de richtlijn Benzodiazepinen dosisreductie 
 • Doorverwijzing naar specialistische ggz of verslavingszorg: bij patiënten met een ernstige benzodiazepinenverslaving (gebruik veel hoger dan gebruikelijk, snelle toename van gebruik, receptvervalsing, manipulatie voor meer recepten), die ook een andere verslaving hebben of bij wie gereguleerde dosisreductie niet effectief was.


Psychologische interventies

 

Literatuur

 • NHG-werkgroep Slaapproblemen en slaapmiddelen. NHG-standaard Slaapproblemen en Slaapmiddelen (tweede herziening). Huisarts Wet. 2014;57:352-61.
 • Richtlijn Benzodiazepinen dosisreductie. Leiden: afdeling Psychiatrie LUMC; 2003.

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›