Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Geldt beroepsgeheim ook voor minderjarige client?

15 October 2014

Minderjarige tot 16 jaar
De patiëntenrechten uit de WGBO komt de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht voor de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de ggz-professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Minderjarige van 16 jaar en ouder
Een minderjarige die onder ouderlijk gezag of een voogd staat en 16 jaar of ouder is, geldt voor de WGBO als meerderjarig. Alle patiëntenrechten komen hem toe, inclusief het recht op informatie en het inzagerecht. Een ouder met gezag die om inzage vraagt, of bepaalde inlichtingen vraagt van de ggz-professional, kan die pas krijgen na gerichte toestemming van de minderjarige zelf. Indien van deze minderjarige vaststaat dat hij niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake van de behandeling, komen alle patiëntenrechten de ouder(s) met gezag toe, tenzij de ggz-professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt.

Delen van informatie met een ouder zonder gezag
Een ouder zonder gezag is een derde. Met toestemming van de ouder met gezag of de voogd, eventueel gecombineerd met de toestemming van de minderjarige tussen de 12 en 16 jaar, kunnen hem bepaalde rechten gegund worden. De ouder zonder gezag heeft recht op feitelijke informatie. De hulpverlener hoeft alleen informatie te geven wanneer de ouder daarom vraagt. De ggz-professional verstrekt geen informatie, die hij ook niet aan de ouder met gezag zou verstrekken. Hij verstrekt ook geen informatie wanneer dit de belangen van de minderjarige kan schenden.

Bron
Handreiking Beroepsgeheim
GGZ Nederland

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›