Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Partydrug of antidepressivum

07 August 2013

Ketamine een veilig anestheticum (narcosemiddel) dat gebruikt wordt bij dieren en mensen. Het is de opvolger van PCP (!) dat teveel bijwerkingen bleek te hebben. Een voordeel van ketamine is dat het de ademhaling en hartslag niet onderdrukt, terwijl  de meeste andere narcotica dat wel doen. Het middel blokkeert de pijngeleiding naar de hersenen, waardoor het voor snelle en veilige pijnstilling gebruikt kan worden. Ketamine wordt ook als partydrug gebruikt.

Sinds enkele jaren staat het middel in de belangstelling vanwege het antidepressieve effect. Een eenmalig infuus ketamine (gemiddeld 40-50mg) heeft een snel (binnen 1 à 2 uur), groot en langdurend (1 à 2 weken) antidepressief effect. Omdat het erg schadelijk is bij ongecontroleerd gebruik wordt het middel nog niet gebruikt als medicatie tegen depressie.

Het middel stimuleert de hersenen om glutamaat vrij te geven. Glutamaat is een zeer belangrijke neurotransmitter die een stimulerend effect heeft op andere zenuwcellen. Glutamaat is belangrijk voor voor hersenfuncties als stemming, leren en geheugen

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›