Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Verzekeraars sturen op wachtlijsten in de GGZ

21 February 2013

Al maanden onderhandelen GGZ instellingen met zorgverzekeraars over de inkoop van de beste zorg voor patiënten in 2013. In juni 2012 kwamen zorgaanbieders, zorgverleners, cliënten- en familieorganisaties en minister Schippers overeen hoe GGZ zorg tegen beheerste kosten kan worden geleverd in 2013 en 2014. Ondanks de sterke groei van de vraag naar GGZ zorg, is in dit akkoord vastgelegd dat de kostenstijging van de afgelopen jaren moet dalen met 5,5% tot 2,5% per jaar. Dit is exclusief de jaarlijkse loon- en prijsbijstelling zoals vastgelegd in het OVA-convenant uit 1999. Voor 2013 bedraagt dat 2,68%. 

In het najaar 2012 – nog geen zes maanden na het Bestuurlijk akkoord – stelden de meeste zorgverzekeraars dat zowel groeiruimte als de prijsbijstelling voor 2013 niet beschikbaar is. Hierdoor dreigt het zorgaanbod voor patiënten te worden verminderd. De verzekeraars stellen dat de kosten voor 2012 uit de hand zijn gelopen. Echter, zowel de Nederlandse Zorgautoriteit als ook koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland hebben vastgesteld dat er voor 2012 geen overschrijdingen zijn geweest. Daarnaast zijn overschrijdingen voor gebudgetteerde instellingen – zoals GGZ instellingen – voor eigen rekening en komen dus niet ten laste van de zorgverzekeraar. Als er al sprake is geweest van overschrijdingen in 2012, dan kan dat dus alleen wanneer zorgverzekeraars zélf hun kostenbeheersing niet op orde hebben. 

De tijd voor overeenstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars dringt. Vóór 1 maart moeten er productieafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor 2013 zijn ingediend bij de NZa. Zo niet, dan gaat NZa automatisch uit van de voorstellen van de zorgverzekeraar. Uit een verkenning, die wordt bevestigd door GGZ Nederland, blijkt dat een groot aantal GGZ aanbieders geconfronteerd worden met een gelijke opstelling van zorgverzekeraars. 

Bron: Reinier van Arkel groep 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›