Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen

03 March 2020

Project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE)
In 2020 is gestart met het project KvE. De aanleiding voor dit project was het bestuurlijk akkoord ‘Geestelijke gezondheidszorg 2019 t/m 2022’. Hierin spreken partijen de overtuiging uit dat de inzet van ervaringsdeskundigen een noodzakelijke bijdrage levert aan de juiste zorg op de juiste plek. De toegenomen waardering van ervaringsdeskundigheid vraagt om de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem. Een systeem dat de kwaliteit van de inzet van ervaringsdeskundigen regelt, borgt, bewaakt en verbetert en dat tevens ontwikkelmogelijkheden biedt voor beroepsbeoefenaars en het vak verder helpt.

Waarom een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigheid?

Het doel is om te komen tot een kwaliteitssysteem, gericht op professionalisering en borging van de kwaliteit van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen de ggz. En voor ervaringsdeskundigen die in zelfregiecentra, herstelacademies, teams voor ervaringsdeskundigen, wijkteams en in andere zorgcontexten aan het werk zijn. De resultaten zijn onder andere: een beroepsstandaard, een register, een kwaliteitsstandaard en landelijke leerplannen van MBO-2 tot HBO masterniveau.

Bron
- Vereniging van Ervaringsdeskundigen

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›