Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Schizofrenie - vroege symptomen(prodromi)

Een (eerste) psychotische episode wordt vooraf gegaan door een zogenaamde prodromale fase, met vroege symptomen (prodromi). In deze fase kunnen er op verschillende terreinen (bijvoorbeeld op het werk of op school) problemen ontstaan. Opvallend is dat personen in deze fase anders reageren dan men van hen gewend is.
• Terugtrekken
De patiënt(e) is gesloten, trekt zich vaak terug en mengt zich zelden tussen leeftijdgenoten.
• Geheugenproblemen
Moeite om zich dingen te herinneren, vergeet bijvoorbeeld waar iets ligt.
• Waarnemingsstoornissen
De patiënt(e) ziet regelmatig voorwerpen op een raadselachtige manier van grootte of kleur veranderen, of hoort geluiden onnatuurlijk luid en helder.
• Wantrouwen en achterdocht
De patiënt(e) denkt vaak dat er over hem/haar wordt gepraat en twijfelt aan de eerlijkheid van anderen.
• Vreemde ideeën
Bijvoorbeeld de gedachte helderziend te zijn of andermans gedachten te kunnen lezen.
• Een te uitgesproken belangstelling voor geloofszaken, filosofie en paranormale onderwerpen
Helemaal opgaan in onderwerpen die te maken hebben met sektes en filosofie.
• Denkstoornissen
Vaak onlogische, vage en abstracte gedachtegang. Hoofdzaken worden niet van bijzaken onderscheiden.
• Aandacht- en concentratieproblemen
Aandacht dwaalt veelvuldig af, gemakkelijk afgeleid door onbelangrijke gebeurtenissen of geluiden.
• Depressie
Een sombere stemming kan voorkomen.
• Agressiviteit en prikkelbaarheid
Vaak onbeheerste woede-uitbarstingen en/of is snel geïrriteerd en prikkelbaar.
• Verlies van energie
Futloosheid, kost allemaal veel moeite, initiatiefloosheid.
• Slaapstoornissen
De slaap is vaak gestoord, vaak is de patiënt(e) 's nachts wakker en slaapt overdag.
• Angst
De patiënt(e) is vaak angstig en heeft last van trillende handen of een bevende stem.
• Veranderde eetgewoonten
Sterk afgenomen of juist toegenomen eetlust
• Zelfverwaarlozing
verminderde aandacht voor zelfzorg, bijvoorbeeld minder wassen en douchen en erg slordig kleden.
• Aanpassingsproblemen op school of op het werk
De patiënt(e) komt onregelmatig op school of op het werk en houdt zich niet aan de regels die daar gelden.
• Waanstemming
Verbijstering, alsof de omgeving een raadselachtige indruk op hem/haar maakt.

Praktijk uitgelicht

Praktijk Querido

Dhr. Bram Querido

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›