Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Depressie vragenlijsten

Betrouwbaarheid en validiteit

Vanaf de jaren werden er een groot aantal antidepressiva ontwikkeld. Er bestonden echter geen interviews om het effect van die medicijnen te meten. In 1960 publiceerde Hamilton als eerste een vragenlijst voor het meten van de mate van ernst van de depressiviteit. Niet alleen zijn er sindsdien er verschillende vragenlijsten bijgekomen, er werden ook verschillende versies van dezelfde lijsten gemaakt. Testbetrouwbaarheid is een schatting van de mate waarin een test vrij is van willekeurige meetfouten (random error). Het gaat erom dat je meetinstrument betrouwbare resultaten geeft, d.w.z. dat je meetinstrument steeds dezelfde resultaten geeft onder dezelfde condities (consistentie). Dit wordt bekeken aan de hand van (verschillende vormen van) herhaalbaarheid van metingen. Hiervoor kun je een test meerdere keren afnemen (stabiliteit, test-hertest betrouwbaarheid), bekijk je de relatie tussen de metingen van twee beoordelaars (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid), of bekijk je de relatie tussen meerdere items die tot een schaal horen (interne consistentie). De validiteit verwijst naar de juistheid of accuraatheid van metingen: het meetinstrument meet hetgeen het moet meten. Zelfs als je meting betrouwbaar is (je meet steeds hetzelfde), dan hoeft die nog niet valide te zijn. Je kunt met een slechte meetlat steeds dezelfde lengte meten, maar dit kan wel steeds een foutieve lengte zijn. 


Zelfinvulvragenlijsten
 

Voor het meten van de ernst van de symptomen kan men gebruik maken van interview-en observatieschalen en zelfinvulvragenlijsten. Het meten van de ernst van de symptomen en veranderingen van de ernst is vooral van belang bij effectonderzoek van behandeling. Ernstig depressieve en psychotische patiënten hebben de neiging om de ernst van hun symptomen te 'verkleinen', terwijl patiënten met minder ernstige symptomen er toe neigen de ernst van de klachten wat uit te vergroten. Paykel en Norton (1986) stellen dan ook dat zelfinvulvragenlijsten vooral bruikbaar zijn bij de lichtere ziektebeelden.

Vragenlijsten

 • Beck Depression Inventory (BDI)
 • Bech Rafaelsen - Melancholia Rating Scale (BRMS)
 • Colombia Suicide Severity Rating Scale (CSSR-S)
  meetschaal die suïcidaliteit meet waarin suïcidaliteit 
 • Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
 • Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D of HDRS)
 • Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
  De HADS is een zelfinvulvragenlijst die bij diverse Nederlandse patiëntenpopulaties werd onderzocht. De vragenlijst bevat 14 items. Op basis van in Nederland uitgevoerd onderzoek wordt aanbevolen de gehele vragenlijst te gebruiken, in plaats van alleen de depressiesubschaal. De Nederlandse versie van de HADS lijkt eerder algemene distress te meten dan het mogelijk te maken een onderscheid te maken tussen depressie en angst. 
 • Inventory for Depressive Symptomatology (IDS-C)
 • Mini - suicidale items
 • Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)
 • Vierdimensionale Vragenlijst (4DKL) 
  De 4DKL is een zelfinvulvragenlijst die bestaat uit 50 items. De vragenlijst meet spanningsklachten en surmenage (distress), depressie, angst en somatisatie als aparte dimensies en kan helpen onderscheid te maken tussen ongecompliceerde stressgerelateerde problematiek en psychiatrische stoornissen. De meeste ervaring is tot nu toe opgedaan in de huisartspraktijk en in de bedrijfsgezondheidszorg. Kwaliteit testmateriaal, betrouwbaarheid en validiteit zijn als voldoende beoordeeld, kwaliteit handleiding en normen echter als onvoldoende.
 • Zung Self-rating Depression scale (SDS)

 

 

Links

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›