Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

WMO

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) heeft betrekking op wetenschappelijk onderzoek waarbij personen aan handelingen worden onderworpen of hen gedragsregels worden opgelegd. De WMO is van kracht sinds 1 december 1999 en is tot stand gebracht om proefpersonen extra (rechts)bescherming te kunnen bieden.

Doel WMO

  • de proefpersoon moet schriftelijk worden geïnformeerd over het onderzoek
  • een niet bij het onderzoek betrokken arts moet beschikbaar zijn om de proefpersoon te informeren
  • de proefpersoon moet schriftelijk toestemming geven voor deelname aan het onderzoek
  • er moet een verzekering zijn gesloten voor door het onderzoek ontstane schade van de proefpersoon 
  • de wet stelt eisen aan de verplichte toetsing van het onderzoek
  • de wet stelt extra eisen aan onderzoek met kinderen en wilsonbekwame volwassene

 

Medisch-ethische toets

De overheid ziet erop toe dat onderzoek met mensen aan de wettelijke eisen voldoet. Er zijn hiervoor speciale medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) in het leven geroepen. Elk onderzoeksvoorstel moet vooraf door een dergelijke commissie zijn goedgekeurd om uitgevoerd te mogen worden. In bepaalde gevallen gaat de Centrale Commissie in Den Haag (CCMO) over de goedkeuring.

Bron: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›