Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Doel

Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register. In de wet staan bepalingen over zaken als titelbescherming, registratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht.

Beroepen

De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in 3 groepen volgens hun wettelijke artikelnummer: artikel 3-, 34- en artikel 36a-beroepen. Wettelijk erkende specialismen vallen onder artikel 14. Alleen artikel 3-beroepen moeten geregistreerd staan in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

Artikel 3-beroepen

Hebben een wettelijk beschermde beroepstitel; moeten zich registreren in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht:
Apotheker, Arts, Fysiotherapeut, Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch technoloog, Orthopedagoog-generalist, Physician assistant, Psychotherapeut, Tandarts, Verloskundige en Verpleegkundige.

Artikel 36a-beroepen (experimenteerberoepen)H

Hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel; kunnen zich tijdelijk registreren in het BIG-register; vallen onder het tuchtrecht; mogen voorbehouden handelingen uitvoeren; hebben tijdelijk zelfstandige bevoegdheid:
Geregistreerd-mondhygiënist

Artikel 34-beroepen

Hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel; kunnen zich niet registreren in het BIG-register; vallen niet onder het tuchtrecht:
Apothekersassistent; Diëtist; Ergotherapeut; Huidtherapeut; Klinisch fysicus; Logopedist; Mondhygiënist; Oefentherapeut; Optometrist; Orthoptist; Podotherapeut; Radiodiagnostisch laborant; Radiotherapeutisch laborant; Tandprotheticus; Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er).

Artikel 14-specialismen

Dit zijn de wettelijk erkende specialismen, zoals verpleegkundig specialist en klinisch psycholoog. 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›