Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Geneeskundige verklaring

Wie stelt de geneeskundige verklaring op

Een onafhankelijke arts stelt de verklaring op. Er zijn twee situaties mogelijk:
1. Verblijft de patiënt al in het psychiatrisch ziekenhuis op het moment van het opmaken van de geneeskundige verklaring, dan maakt de geneesheer-directeur de verklaring op. Hij doet dit zelf of laat het doen door een niet bij de behandeling betrokken psychiater. Hij moet het door een andere psychiater laten doen wanneer hij zelf bij de behandeling van de patiënt betrokken is of recentelijk is geweest.
2. Verblijft de patiënt tijdens het opmaken van de verklaring niet in het ziekenhuis, dan wordt hij opgesteld door een psychiater die niet bij de behandeling van de patiënt betrokken is. In beide gevallen moet de geneesheer-directeur de geneeskundige verklaring zelf ondertekenen. Gaat het om een IBS dan mag de geneeskundige verklaring ook worden opgemaakt door een arts niet zijnde psychiater (maar liever niet). De verklaring kan zelfs, omdat de IBS een noodmaatregel is, worden opgemaakt door de eigen huisarts van de betrokkene. De wet eist namelijk slechts dat de verklaring bij voorkeur wordt opgemaakt door een niet bij de behandeling betrokken arts.

Doel

Doel is bieden van informatie over betrokkene, zodat de rechter (of de burgemeester in geval van een IBS) kan beslissen over de vraag of betrokkene voldoet aan de eisen voor een rechterlijke machtiging.

Inrichting van de verklaring

De geneeskundige verklaring moet worden opgemaakt zoals het model dat daarvoor is voorgeschreven aangeeft. Per opnamemodaliteit verschilt het model iets, daarom moet het juiste formulier worden gebruikt. Met uitzondering van de verklaring voor een IBS is het eigenlijk niet te rechtvaardigen dat de verklaring anders dan getypt ingevuld aan de officier van justitie wordt gestuurd.

Recentheid van de verklaring

De geneeskundige verklaring verschaft inzicht in de actuele situatie van de betrokkene. Dat wil zeggen dat hij is opgemaakt niet lang voordat de stukken naar de officier worden gestuurd en dat betrokkene met het oog op het opmaken van de verklaring is onderzocht. De rechter maakt uit of de geneeskundige verklaring voldoende actueel is.

Rechtspraak

  • Een stempel van een handtekening onder een geneeskundige verklaring is geen handtekening.
  • Wat “niet bij de behandeling betrokken” betekent, dient per geval te worden beoordeeld. De algemene lijn is dat wanneer er gedurende een jaar geen therapeutische behandelrelatie meer is tussen de patiënt en de psychiater, laatstgenoemde kan worden gezien als niet (meer) bij de behandeling betrokken.
  • Een verkeerde geneeskundige verklaring leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie. De rechter zal of op zitting de nodige informatie moeten verkrijgen, of de zaak aanhouden en de officier verzoeken een juiste geneeskundige verklaring over te leggen.
  • In geval van een IBS moet de geneeskundige verklaring zijn opgemaakt voordat de burgemeester de last tot IBS afgeeft.
  • Blanco volmachten van de burgemeester zijn niet toegestaan.

 

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›