Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Crisismaatregel (voorheen inbewaringstelling, IBS)

Een crisismaatregel is een spoedmaatregel van de burgmeester om u snel verplichte zorg te kunnen geven als u dat zelf niet wilt. Dit kan alleen als er geen andere oplossing is. Een crisismaatregel mag alleen als u acuut gevaar veroorzaakt voor uzelf of voor anderen. En dit acute gevaar komt (vermoedt men) door een psychische aandoening. U denkt bijvoorbeeld aan zelfmoord, verwaarloost uzelf ernstig of u bent agressief doordat u stemmen hoort.

Verplichte zorg

In de crisismaatregel staat welke verplichte zorg aan u gegeven mag worden. U kunt bijvoorbeeld gedwongen worden opgenomen in een ggz-instelling of u krijgt verplicht medicatie. Soms kunt u ook voordat de burgemeester een crisismaatregel afgeeft al verplichte zorg krijgen. U mag bijvoorbeeld de ggz-instelling of een andere plek niet verlaten totdat de burgemeester een beslissing heeft genomen.

Advocaat

De burgemeester zorgt ervoor dat u een advocaat krijgt. Binnen 24 uur nadat hij zijn handtekening op de crisismaatregel heeft gezet, meldt hij dit bij de Raad voor Rechtsbijstand. Die Raad wijst u een advocaat toe. De advocaat komt u opzoeken en is er ook als de rechter u komt horen. De bijstand van de advocaat is gratis.U kunt met uw advocaat bespreken wat u zou kunnen doen. Heeft de burgemeester u een crisismaatregel opgelegd, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechter. U kunt dan nog wel verplichte zorg krijgen op grond van de crisismaatregel. De rechter toetst alleen achteraf of de burgemeester zich heeft gehouden aan de wet bij het afgegeven van de crisismaatregel. Uw advocaat kan u hierover meer vertellen.

Hoe lang duurt de crisismaatregel?

De burgemeester beslist over de crisismaatregel. Daarna kan de crisismaatregel verlengd worden door de rechter. Zet de rechter de crisismaatregel voort, dan kan deze nog drie weken duren. De periode die voorafgaat aan de beslissing van de rechter kan ongeveer een week zijn. In totaal kan de crisismaatregel dus ongeveer vier weken duren. Vraagt men een zorgmachtiging (zm) aan terwijl de crisismaatregel nog loopt, dan blijft de crisismaatregel geldig tot de rechter een beslissing neemt over de zorgmachtiging. Dit betekent dat de verplichte zorg gegeven kan worden, totdat de rechter de zm-beoordeling heeft gedaan. De crisismaatregel stopt ook als de rechter te laat op het verzoek voor de aansluitende zorgmachtiging beslist. De totale duur van de crisismaatregel kan dan uitlopen tot ongeveer zeven weken. Krijgt u inderdaad een zm opgelegd dan kunt u verplichte zorg (blijven) krijgen.
De burgemeester, de officier van justitie en de rechter zijn bij het volgen van de crisismaatregel-procedure gebonden aan precieze termijnen. Die termijnen zijn van belang omdat u anders niet weet waar u aan toe bent. Als u denkt dat er termijnen overschreden worden, overleg dan eerst met uw advocaat of anders met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). U kunt ook in beroep gaan bij de rechter als u het niet eens bent met de beslissing van de burgemeester om u een crisismaatregel te geven.

Wat kan ik zelf doen bij een crisismaatregel?

U kunt op verschillende momenten in de procedure vertellen wat u van de situatie vindt. U kunt vertellen wat er volgens u aan de hand is. Vindt u bijvoorbeeld zelf dat u zorg nodig hebt? Of dat er geen sprake is van gevaar? U kunt dit vertellen aan de psychiater die u komt onderzoeken. Voor de aanvraag van een crisismaatregel, moet een psychiater een  medische verklaring  opstellen. De psychiater onderzoekt u, voor zover dat mogelijk is. U kunt uw mening ook geven als de burgemeester (of zijn plaatsvervanger) u komt horen.

 

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›