Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Dwangbehandeling

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doel

Dwangbehandeling in de zin van artikel 38, lid 5 wil zeggen dat het behandelingsplan, dat in overleg met de patiënt tot stand is gekomen, wordt uitgevoerd tegen zijn wil.

Eisen

  • Er moet sprake zijn van gevaar voor de patiënt of voor anderen.
  • Toepassing van het behandelingsplan moet volstrekt noodzakelijk zijn om dat gevaar af te wenden.
  • Het gevaar vloeit voort uit de geestesstoornis.
  • Het gevaar kan zich ook richten tegen ander patiënten of het personeel van de afdeling en hoeft niet hetzelfde (soort) gevaar te zijn op basis waarvan de betrokkene is opgenomen.
  • Het gevaar hoeft niet acuut te zijn. Gevaar betekent de kans op onheil, d.w.z. dat er nog niets hoeft te zijn gebeurd. Latent (sluimerend) aanwezig gevaar kan voldoende zijn.
  • Het ingrijpen moet een therapeutisch karakter hebben
  • Wilsonbekwaamheid van de betrokkene is geen voorwaarde.
  • Begin en einde van de dwangbehandeling worden gemeld aan de Inspectie voor de gezondheidszorg. Dwangbehandeling wordt ook gemeld aan de echtgeno(o)t(e)/partner, wettelijk vertegenwoordiger of naaste familiebetrekking van de betrokkene.


Duur

Er is geen maximum termijn verbonden aan het toepassen van het behandelingsplan tegen de wil van betrokkene. Het volstrekt noodzakelijk zijn van de dwangbehandeling impliceert wel dat het niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk is om het gevaar af te wenden.

Rechtsbescherming

Op de toepassing van dwangbehandeling is de klachtenregeling van de wet van toepassing.

Rechtspraak

Dwangbehandeling zal in tijd beperkt moeten zijn. Dwangbehandeling moet voldoen aan de eisen van subsidiariteit (ofwel: er is geen andere manier), proportionaliteit (ofwel: er is geen minder ingrijpende manier) en doelmatigheid.

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›