Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Vergoedingen GGZ

Vergoedingen GGZ

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

• eerstelijns (basis) GGZ
• tweedelijns (specialistische) GGZ

Basis GGZ (BGGZ) = eerstelijns psychologische zorg

Vanaf 2014 vormen de huidige eerstelijns ggz en een deel van de tweedelijns ggz samen de generalistische basis-ggz. Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. De zorgvraagzwaarte bepaalt welke zorg iemand krijgt. Daarbij is ruimte voor verschillende behandelcomponenten zoals diagnostiek, eHealth en consultatie van een specialist. De zorg in de BGGZ wordt verleend door eerstelijnspsychologen of gezondheidszorgpsychologen. Sinds 2014 krijgt u de behandelingen bij de psycholoog vergoed via uw zorgverzekering.  De meeste behandelingen in de BGGZ zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit de BGGZ geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering.

Specialistische GGZ (SGGZ) = tweedelijns zorg

Psychiaters, psychotherapeuten en ggz-instellingen bieden specialistische GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen. Mensen met zware psychische aandoeningen worden nu nog vaak opgenomen in een GGZ-instelling. Het kabinet wil dat deze patiënten vaker dichtbij huis zorg krijgen. Bijvoorbeeld verplichte begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige in een polikliniek. 

Opname

Soms is het medisch gezien noodzakelijk dat u voor de geneeskundige zorg moet worden opgenomen in een GGZ-instelling (zoals een psychiatrisch ziekenhuis, verslavingsinstelling of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis). Zolang de opname korter duurt dan één jaar (365 dagen), vallen de kosten volledig onder de dekking van uw zorgverzekering. Dat geldt ook voor de verpleging en verzorging die u aldaar krijgt, evenals voor de genees-, hulp- en verbandmiddelen die gedurende uw opname nodig zijn. Als uw opname langer duurt dan 365 dagen, dan komen de kosten vanaf de 366e dag ten laste van uw AWBZ-verzekering.

Natura en restitutiepolis

Als u een naturapolis heeft, dan moet u gebruik maken van zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten. In uw polis kan geregeld zijn dat u voor het krijgen van GGZ een verwijzing nodig heeft, bv. van uw (huis)arts. Voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) kan een indicatie voor zorg ook worden gesteld door een Bureau Jeugdzorg.
Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van uw hulpverlener. Wel kan aangegeven zijn tot welke soort zorgaanbieders u zich moet wenden.
Bij een combinatiepolis kan uw zorgverzekeraar hebben bepaald dat u gebruik moet maken van zorgaanbieders met wie hij een contract heeft gesloten.

Links

- Rijksoverheid

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›