Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Transcraniële magnetische stimulatie (TMS)

Inleiding 

TMS werd in 1985 voor het eerst beschreven door Barker et al. Het is een methode waarbij men pijnloos direct de hersenen kan stimuleren. Een stroomspoel die een magnetisch veld produceert wordt tegen de schedel gehouden. Dit wekt een elektrische stroom op in de oppervlakkig gelegen hersenschors, tot een diepte van 2 cm onder de schedel, die sterk genoeg is om neuronen te stimuleren door depolarisatie.

Werking

De prefrontale cortex speelt een rol in een veel belangrijke processen, zoals het verwerven van kennis, maken van plannen, beheersen van impulsen, de verwerking van emoties en sociaal gedrag. Dit gebied staat in contact met het limbisch systeem, een dieper gelegen hersengebied dat onder andere betrokken is bij emotie, genot en motivatie. Vanuit dat limbisch systeem vertrekken er emotionele pulsen naar de prefrontale cortex. Bij een depressie is het evenwicht tussen de twee hersendelen verstoord: de prefrontale cortex kan de pulsen van het limbisch systeem niet meer onder controle houden. rTMS zet een hele reeks reacties in gang en zorgt zo voor een ‘reset’ van het verstoorde netwerk. Eenvoudig gezegd: de prefrontale wordt actiever en het limbisch gebied wordt afgeremd.”

rTMS 

Bij rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation) worden de pulsen, in van tevoren vastgestelde, korte reeksen, met steeds dezelfde tijdsintervallen tussen deze reeksen worden toegediend.  

Veiligheid

Omdat de ontlading van de condensator een hard geluid geeft kan een tijdelijke verlaging van de gehoorsdrempel optreden. Om deze reden worden er oordoppen gebruikt door patiënt en behandelaar. Bij gelijktijdig gebruik van metalen meetelectroden kunnen brandplekken ontstaan. Insulten kunnen optreden bij rTMS, vooral bij patiënten met pre-existente epilepsie. Tevens kan kortdurend lichte hoofdpijn optreden, welke goed reageert op een lichte pijnstiller. 

Indicaties

rTMS kan worden toegepast voor de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals depressie, de ziekte van Parkinson, gehoorshallucinaties bij schizofrenie en tinnitus (oorsuizen). De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft de behandeling ook goedgekeurd voor obsessief-compulsieve stoornissen.

Contra-indicaties 

Metalen implantaten in de schedel, vaatclips, pacemaker en ernstige hartaandoeningen. 

Effectiviteit

Sinds juni 2017 wordt rTMS in Nederland vergoed bij therapieresistente depressie. Inmiddels zijn er voldoende aanwijzingen in de literatuur dat het ook effectief is bij een matige depressie.

Rapport Gezondheidsraad

In oktober 2008 heeft de Nederlandse Gezondheidsraad (net als de FDA in de VS) toestemming gegeven om therapieresistente depressies te behandelen met rTMS.

Literatuur

 

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›