Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Somatisch-symptoomstoornis

Het onderscheid tussen de somatisatiestoornis, pijnstoornis, ongedifferentieerde somatoforme stoornis en somatoforme stoornis nao is vervallen in de dsm-5 en er is gekozen voor één nieuw begrip: de somatische-sympstoomstoornis. Er was teveel overlap tussen de categorieën. De pijnstoornis is vervallen omdat het onderscheid van pijn door psychologische factoren of somatische factoren, dat in de dsm-iv-tr wordt gemaakt, onhoudbaar is, het gaat namelijk meestal over een ingewikkelde combinatie van beide. In tegenstelling tot bij de somatoforme stoornissen, waar het altijd om lichamelijk onverklaarde klachten moest gaan, kunnen bij de ssd de symptomen wel of niet samenhangen met een gediagnosticeerde lichamelijke ziekte (apa 2013) De somatische symptomen gaan echter gepaard met abnormale gedachten, gevoelens, en gedrag, ongeacht de vraag of de somatische klachten gepaard gaan met een gediagnosticeerde lichamelijke ziekte. 


Online therapie

Er bestaan tegenwoordig uitstekende online programma's die kunnen helpen bij de behandeling van een somatoforme stoornis.

DSM-5 criteria

300.82

 1. Een of meer lichamelijke klachten waar de betrokkene onder lijdt, of die het dagelijks leven in significante mate verstoren.
 2. Excessieve gedachten, gevoelens of gedragingen samenhangend met de de lichamelijke klachten of de hiernee gepaard gaande zorgen over de gezondheid, tot uiting komend in minstens één van de volgende kenmerken:
  a. disproportionele en persisterende gedachten over de ernst van de klachten.
  b. een persisterende hoge mate van ongerustheid over de gezondheid of de klachten.
  c. het excessief veel tijd en energie besteden aan deze klachten of aan de zorgen over de gezondheid.
 3. Niet elke afzonderlijke lichamelijke klacht hoeft steeds aanwezig te zijn, maar het hebben van klachten op zich is wel persisterend (meestal langer dan zes maaden).

 

Er kan gespecificeerd worden of er sprake is van 

 • Met voornamelijk pijn (voorheen pijnstoornis)
  Deze specificatie geldt voor mensen van wie de lichamelijke klachten vooral bestaan uit pijn.
 • Persisterend
  Een persisterend beloop wordt gekenmerkt door ernstige klachten, duidelijke beperkingen in het functioneren en een een lange duur (langer dan zes maanden)


Voorts kan de actuele ernst gespecificeerd worden

 • Licht
  Slechts één van de in criterium 2 genoemde symptomen is aanwezig.
 • Matig
  Er zijn twee of meer van de in criterium 2 genoemde symptomen aanwezig.
 • Ernstig
  Er zijn twee of meer van de in criterium 2 genoemde symptomen aanwezig en er zijn multipele lichamelijke klachten (of één zeer ernstige lichamelijke klacht).Literatuur

DSM-5 - Nederlandse vertaling
American Psychiatric Association
Uitgeverij Boom (2014)

 

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›