Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Fantasy prone personality

Inleiding

In 1983 beschreven twee Amerikaanse psychologen een aantal unieke persoonlijkheidskenmerken die ze de Fantasy prone personalitiy (FPP), fantasy addicts of daydream believers noemden.  Centrale kenmerken zijn een hoge mate van hypnotiseerbaarheid en een zeer rijke fantasie. 

Voorkomen

Het voorkomen van FFP wordt geschat op 4-6%. 

Kenmerken

 • Hoog hypnotiseerbaar
  Circa 80% is gemakkelijk in een hypnotische trance te brengen (in een standaard populatie is dat circa 10%).
 • Zeer levendige fantasie
  Een groot deel van de dag wordt gespendeerd aan een zeer levendige fantasie: ze "zien", "horen", "reuken", en "voelen" wat wordt gefantaseerd. Meestal worden de ervaringen niet gedeeld met anderen.
 • Paranormale gaven
  De meeste FFP's zeggen over paranormale gaven (helderziendheid, telepathie, genezende krachten, etcetera) te beschikken.
 • Dissociatie
  Vaak is er sprake van een gevoel uittreding uit het lichaam (dissociatief fenomeen).
 • Hypnagoge hallucinaties
  FFP's dromen zeer levendig en vaak hebben vaak hypnagoge hallucinaties.
 • Denkbeeldige speelkameraadjes
  Als kind leefden ze vaak in een fantasiewereld, hadden een buitengewoon geloof in sprookjes en sprookjesfiguren en hadden denkbeeldige speelkameraadjes.
 • Goede aanpassing
  Opvallend is dat FFP in het algemeen een goed en gelukkig leven leiden en, behoudens een rijke fantasie, zeker niet in psychologisch opzicht afwijkend zijn van een standaard populatie.

 

Oorzaken

Uit onderzoek bleek dat kinderen met een zeer levendige fantasie vaak eenzaam zijn en hun rijke fantasie cultiveren als een soort compensatie voor het gebrek aan aandacht. Met andere woorden, sommige kinderen gebruiken een fantasiewereld als een manier om te ontsnappen aan de soms pijnlijke realiteit. Een deel van de FFP's hebben zijn door middel van hun fantasiewereld ontsnapt aan ernstig misbruik.

 

 

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›