Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Autismespectrumstoornis - DSM-5

DSM-5 criteria
299.00

 

A. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie, zoals blijkt uit:

  1. tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid
  2. tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag
  3. tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties

B. Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten, zoals blijkt uit:

   1. stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak
   2. hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen 
   3. zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn
   4. over- of onderreageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving

C. De verschijnselen zijn aanwezig vanaf de vroegste kindertijd (maar worden soms pas later onderkend).

D. De verschijnselen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke levensgebieden.

E. De stoornissen kunnen niet beter verklaard worden door een verstandelijke beperking of globale ontwikkelingsachterstand en de sociale communicatie moet minder zijn dan past bij het cognitieve niveau.

 

Ernst

Niveau 1:  “ondersteuning vereist”, Niveau 2: “wezenlijke ondersteuning vereist” en Niveau 3:  “zeer wezenlijke ondersteuning vereist”.

Specificeer

Met of zonder intellectuele stoornis, met of zonder taalstoornis, met medische of genetische conditie of omgevingsfactor, met een andere ontwikkelings-, mentale of gedragsstoornis, met catatonie (motorisch overmatig doelloos bewegen of juist onbeweeglijkheid).

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›