Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Autismespectrumstoornis - differentiaal diagnostiek

ADHD vs ASS

 • bij beide komen voor: problemen in de omgang met leeftijdsgenoten en hyperactiviteit
 • ADHD: snapt wel wat er in anderen omgaat, maar is te chaotisch om dat tot zich door te laten dringen 
  ASS: begrijpt niet wat er in anderen omgaat, mist inlevingsvermogen, gaat van zichzelf uit, houdt geen rekening met de ander
 • ADHD: verkeerd aangeleerd (sociaal) gedragspatroon        
  ASS: sociale problemen zijn kenmerk van de stoornis
 • ADHD: bij toename concentratie verbetering sociaal contact         
  ASS: bij toename concentratie blijvende problemen bij de sociale informatieverwerking
 • ADHD: druk om lage alertheid te compenseren       
  ASS: druk om onveilig gevoel, angst kwijt te raken
 • ADHD: afgeleid door uitwendige prikkels     
  ASS: onrust weerspiegelt de innerlijke verwarring
 • ADHD: concentratie vergroten zorgt voor vermindering van hyperactiviteit          
  ASS: concentratie vergroten zorgt voor meer angst, rusteloosheid en stereotypie


Communicatiestoornis

Vooral de gemengd receptieve-expressieve taalstoornis

Reactieve hechtingsstoornis

Hierbij bestaat geen stoornis in communicatie en is er geen beperkt stereotyp gedrags- en interessepatroon, bij goede behandeling is er snel een verbetering van symptomen

Ticstoornissen

Bij Gilles de la Tourette en chronische tics zijn tics zijn onwillekeurig en niet intentioneel van aard; bij ASS meer ritueel en gerelateerd aan weerstand tegen veranderingen.

Selectief mutisme


Schizofrenie

Vooral veel overeenkomsten in de negatieve symptomen, psychoses bij ASS zijn meer stress gebonden en "autistisch meedenken" bij wanen helpt wel bij autisme, maar niet bij schizofrenie.

Stemmingsstoornissen

Persisterende depresssieve stoornis en bipolaire stoornis.

Sociale fobie

Bij de sociale fobie zijn de orzaken zijn kwalitatief anders, bij ASS kan autistisch meedenken de oplossingen geven (kind durft bijv. niet in de auto van vader, die heeft er vuurwerk in vervoerd, dat is gevaarlijk, kind denkt dat de auto gevaarlijk is) en iemand met ASS vermijdt uit onvermogen, bij sociale fobie is het vermijden uit angst.

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD)

 • Bij OCD is de dwang doelgericht, niet doen geeft angst bij ASS is die niet doelgericht.
 • Symptomen van OCD zijn Ich-fremd ("hoort niet bij me") en er is lijdensdruk, bij ASS Ich-nah ("hoort bij me"), geen lijdensdruk.
 • Bij OCD inzicht in het onrealistische, bij ASS geen inzicht.
 • OCD heeft een normale vroege ontwikkeling, gaat normale relaties aan, bij ASS afwijkende vroege ontwikkeling en relaties

Zwakzinnigheid

Vooral bij heel jonge leeftijd moeilijk omdat verbeeldend vermogen en taal nog niet ontwikkeld zijn, hoe lager het IQ, hoe lastiger te differentiëren

Persoonlijkheidsstoornissen

Onderscheid tussen ASS en de schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornis is vaag en de meest aangenomen theorie is dat wellicht hetzelfde zijn als ASS; het onderscheid met de narcistische persoonlijkheidsstoornis is makkelijker te maken.

Hikikomori

 

Hulpgids nieuwsbrief

Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›