Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Autismespectrumstoornissen - diagnostiek

Er bestaat geen kenmerk dat typisch en uniek is voor autisme. Autisme uit zich op veel verschillende manieren en hoe ouder - of hoe intelligenter - iemand met autisme is, hoe meer hij geleerd heeft de tekortkomingen te compenseren en camoufleren. De professional moet dan ook over een grote klinische ervaring beschikken om de (juiste) diagnose te kunnen stellen. Autisme toont zich immers vooral langs de binnenkant: in de andere manier van waarnemen, informatie verwerken en betekenis geven. Er bestaan echter wel diagnostische instrumenten zoals gedragsvragenlijsten en observatieschalen die de betrouwbaarheid van de diagnose verhogen.

 1. (Hetero)anamese en ontwikkelingsanamnese
  • Huidig functioneren : 5 probleemgebieden
  • Rimland (hetero-anamnese)

 2.  Screening symptomen
  • AQ (zelftest) is louter een indicatie

 3. Intelligentie
  • WAIS III
  • (Ongekleurde) Raven
  • GIT

 4. Cognitieve stijlkenmerken
  Centrale Coherentie
  Bij visueel-ruimtelijke intelligentietesten als Wais-Blokpatronen en de GIT-Legkaarten (Groninger Intelligentie Test) moet de proefpersoon een betekenisvolle configuratie openbreken, segmenteren. Door een zwakke centrale coherentie heeft iemand met een ASS daar weinig moeite mee: hij neemt immers analytisch (elk detail) waar. Bij de Sociale Interpretatie Test (SIT) ligt het accent echter op een correcte waarneming van het sociale tafreel als geheel.
  • WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) Blokpatronen
  • Sociale Interpretatie Test (SIT) door Vijftigschild (1969)
  Complexe figuur van Rey
  Theory of mind 
  foto's van gelaatsuitdrukkingen
  • lees de ogen test
  • Sociale Interpretatie Test (SIT)
  Dewey's story test (8 verhalen)
  • Empathy Quotient (EQ-test, Baron-Cohen)
  Executieve functies 
  • Wisconsin CST (kaartjes op volgorde)
  • BADS dierentuintest (weg uitstippelen)
  • gerichte vragen over organisatietalent (hoe doet u dat als u op vakantie gaat, wat neemt u mee)

 5. Projectief materiaal: verbeelding
  • tekeningen (HTP, 3 bomen)
  • Wartegg (8 tekeningen maken)
  • projectieplaten
  • projectievragen
  Zin aanvul test (ZAT)
  • TAT

 6. Overige aandachtspunten
  • gedragsobservaties
  • persoonlijkheidsonderzoek (SCL90, MMPI, SCID-2)
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (Vineland Adaptive Behavior Scales)

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›