Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Boulimia - oorzaken

Inleiding 

Over de oorzaken is maar weinig bekend. Vaak wordt gezocht naar één verklaring, maar er is eerder sprake van verschillende invloeden van psychologische, sociaal-culturele en biologische aard, die met elkaar in wisselwerking staan en die wisselen van persoon tot persoon.

Factoren van belang

 • Slankheidsideaal
  Het slankheidsideaal zoals ons wordt opgedrongen door de media zet aan tot lijnen en een preoccupatie met het uiterlijk.
 • Verslaving
  Boulimia wordt wel gezien als een vorm van verslaving.
 • Angst
  Er is een overeenkomst tussen het angstreducerend effect van de gewichtscontrolerende handelingen (braken, misbuik medicatie, vasten) en dwanghandelingen bij de obsessieve compulsieve stoornis
 • Dissociatie
  Vreetbuien kunnen ook worden opgevat als een vorm van dissociatie, dat wil zeggen het los raken van de realiteit, "het er even niet zijn". Dissociatie is een veel voorkomend mechanisme om te kunnen ontsnappen aan heftige emoties naar aanleiding van een of andere traumatische ervaring.
 • Gezinsaspecten
  Patiënten met boulimia behoren vaak tot hogere sociale klassen. Het gezin van de patiënte met boulimia wordt gekenmerkt door controle en wederzijdse emotionele afhankelijkheid, gepaard met sterke spanningen en conflicten, die vaak niet openlijk of direct geuit worden.
 • Biologische factoren
  Disregulatie van serotonerge en dopaminerge (beide zogenaamde neurotransmitters) systemen wordt zowel bij anorexia nervosa als bij boulimia nervosa gevonden en draagt waarschijnlijk tot het ontstaan van de eetstoornis. Mogelijk ontstaat echter ook secundair een verstoring van het serotonerge systeem door verminderde inname van tryptofaan, een precursor van serotonine (stof waaruit serotonine wordt opgebouwd).

Literatuur boulimia nervosa

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›