Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

DSM-5

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen, ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de American Psychiatric Association (APA). In juni 1994 verscheen de vierde editie (DSM-IV), in 2001 verscheen een tekstrevisie (DSM-IV-TR), in 2014 verscheen de vijfde editie: de DSM-5. De DSM is ontwikkeld voor gebruik bij met name onderzoek. Door internationaal dezelfde criteria af te spreken voor psychiatrische aandoeningen wordt onderzoek en communicatie duidelijker en betrouwbaarder. De DSM is dus een classificatiesysteem, ten onrechte wordt het als een diagnose-systeem gehanteerd. De beperking van de DSM is ondermeer dat het zeer lastig is om subjectieve klachten te objectiveren, de onderzoeker moet afgaan op hetgeen de onderzochte vertelt. Er bestaat geen consensus over de validiteit van psychiatrische syndromen en diagnostische categorieën. De DSM is internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen, de World Health Organisation heeft ook een classificatiesysteem (ICD-11).

De DSM bestond uit vijf assen: as I klinische stoornis, as II persoonlijkheidsstoornissen, as III relevante lichamelijke aandoeningen, as IV psychosociale en omgevingsfactoren en as V algehele beoordeling van het functioneren. Dit 5-assensysteem is afgeschaft omdat de redactie van mening is dat dit uitging van goed van elkaar te onderscheiden psychische stoornissen (as I: egodystoon) en persoonlijkheidsniveau (as ii: egosyntoon), terwijl in de praktijk bleek dat het juist een geleidelijke overgang is. De DSM-5 biedt nu meer ruimte voor het specificeren van ernst, de mate van beperkingen en voor individuele verschillen binnen dezelfde categorie stoornissen.

Voordat de DSM-5 werd uitgebracht, publiceerde de American Journal of Psychiatry de resultaten van de validiteitstoetsen van diverse nieuwe diagnoses, die aangaven dat het de DSM grotendeels ontbreekt aan betrouwbaarheid: het vermogen om consistente, reproduceerbare resultaten te genereren. Met andere woorden, het ontbeert een wetenschappelijke basis. 

 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›