Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Depressie - symptomen

A. Psychologische symptomen

 • depressieve stemming
  neerslachtigheid, bedroefdheid, somberheid, hopeloosheid, gedeprimeerdheid; soms is die verlaagde stemming 's ochtend het ergste ("dagschommelingen")
 • anergie
  vermoeidheid, verlies van energie, initiatief en kracht
 • gevoel
  angst is vaak een kenmerkend gevoel bij een depressie; soms is er sprake van een sterke  afvlakking van gevoelsleven: men voelt niets meer, geen verdriet, vreugde, angst of blijheid.
 • formele denkstoornissen
  problemen met concentreren en geheugen, denkremming en besluiteloosheid
 • inhoudelijke denkstoornissen
  gedachten over schuld, zelfverwijt, waardeloosheid en verlies van zelfrespect


B. Gedragsmatige symptomen

 • sociaal terugtrekgedrag, verlies van interesse in de omgeving
 • anhedonie
  verlies van het vermogen plezier te beleven
 • psychomotore agitatie of remming
  onrustig of juist geremd gedrag
 • verminderde productiviteit
 • suïcidaliteit
 • huilbuien


C. Functionele symptomen (vitale of biologische functies)

 • eetstoornissen
  afgenomen (meestal) of toegenomen eetlust
 • slaapstoornissen
  in- en of doorslaapstoornissen, vroeg wakker worden, of juist slaapzucht
 • seksuele stoornissen
  verminderde behoefte (libidoverlies)
 • lichamelijke klachten
  obstipatie (meestal) of diaree, hoofdpijn, maagklachten, hartkloppingen etc.


D. Psychotische Symptomen

In 10 à 15% van de depressies is er sprake van psychotische kenmerken, d.w.z. er is een gestoorde toetsing van de realiteit. Dit uit zich bij een psychotische depressie meestal in wanen (oncorrigeerbare gedachtedwalingen). Meestal is de inhoud van die wanen in overeenstemming met de depressieve stemming (stemmingscongruent): de thema's staan in het teken van persoonlijke tekortkomingen, falen, schuld, dood, straf of nihilisme. Vroeger werd een dergelijke psychotische depressie ook wel een melancholie genoemd.

Praktijk uitgelicht
Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›