Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Burn-out - risicofactoren

Werkgerelateerde factoren

 • hoge werkdruk, tijdsdruk en werktempo
 • (te) grote verantwoordelijkheid
 • tegenstrijdige eisen
 • geen goed werkoverleg
 • geen goede mogelijkheid klachten te uiten
 • bedreigende werkklimaat
 • bijv. ongewenste intimiteiten, discriminatie of conflicten
 • slechte sfeer 
 • bijv. problemen worden niet opgelost of niet erkend, onvoldoende ondersteuning en waardering
 • te geringe beloning
 • fusie en reorganisatie
 • te geringe beloning
 • geen invloed op inhoud, vorm of tempo van het werk 
 • slechte leiding|

Persoonlijkheid

 • perfectionisme
 • moeilijk grenzen stellen, moeilijk nee zeggen
 • moeite met kritiek geven en ontvangen
 • moeite met hulp vragen
 • moeilijk kunnen uiten
 • graag manifesteren
 • (te) hoge verwachtingen
 • (te) hoge eisen
 • idealisme
 • gericht om te geven en te zorgen
 • loyaliteit
 • plichtsgetrouwheid
 • hoge betrokkenheid
 • pessimisme
 • negatieve zelfwaardering
 • obsessieve-compulsieve en narcistische persoonlijkheidsstoornis

Privé

 • onverwerkte traumatische ervaringen
 • eenzaamheid
 • gebrek aan beweging
 • slaapproblemen
 • alcohol- en drugsgebruik
 • relatieproblemen

Hulpgids nieuwsbrief
Praktijk aanmelden

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›