Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

DSM-5 criteria cyclothyme stoornis

DSM-5 criteria

301.13

 

A. Minstens twee jaar (één jaar bij kinderen en adolescenten) zijn er talrijke perioden met lichte manische symptomen geweest die niet voldoen aan de criteria van een hypomanische episode, en talrijke perioden met depressieve symptomen die niet voldoen aan de criteria voor een depressieve episode

B. Gedurende bovengenoemde tijdspanne van twee jaar (één jaar bij kinderen en adolescenten) zijn de perioden met lichte manische en depressieve symptomen minstens de helft van de tijd aanwezig geweest en is de betrokkene niet langer dan twee maanden achtereen symptoomvrij.

C. Er is nooit voldaan aan de criteria voor een depressieve, manische of een hypomanische episode.

D. De symptomen in criterium A kunnen niet beter worden verklaard door een schizoaffectieve stoornis, schizofrenie, een schizofreniforme stoornis, een waanstoornis of een andere gespecificeerde of ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis.

E. De symptomen kunnen niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel (zoals een drug of medicatie) of een somatische aandoening (zoals hyperthyreoïdie).

F. De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatig functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.

 

Bron

DSM-5 - Nederlandse vertaling
American Psychiatric Association
Uitgeverij Boom 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›