Hulpgids

De gids voor de geestelijke gezondheidszorg

Bipolaire stoornis - behandeling

Richtlijn

In 2015 werd de herziene Multidisciplinaire Richtlijn Bipolaire stoornissen gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle hulpverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met (verdenking op) bipolaire stoornissen. De (meestal muldisciplinaire) behandeling bestaat uit een acute behandeling, vervolgbehandeing en onderhoudsbehandeling en bestaat uit ondersteunende, psychologische en farmacotherapeutische interventies. De patiënt en de naastbetrokkenen moeten vanaf het begin worden ingelicht over de fasering van de behandeling, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten en welke afwegingen op welk moment zullen worden gemaakt. Belangrijk is het bevorderen van zelfmanagement middels psycho-educatie, een signaleringsplan, leefstijladviezen en faciliteren van lotgenotencontact. Behandeling van een ernstige manie of depressie moet bij voorkeur klinisch plaatsvinden.

Voorlichting en psycho-educatie

De patiënt heeft recht op informatie in begrijpelijke taal, over zijn of haar ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Een manier om deze informatie te verschaffen is middels psycho-educatie. Bij de behandeling van bipolaire stoornissen is psycho-educatie een effectieve interventie gebleken ter bevordering van therapietrouw en ter voorkoming of beperking van terugval en recidieven. Een essentieel onderdeel van voorlichting is het leren herkennen van vroege symptomen. Lotgenotencontact kan de patiënt en zijn of haar direct betrokkenen ondermeer helpen in het leren omgaan en accepteren van de aandoening en het contact met de hulpverlening verbeteren.

Zelfmanagement

 • Inzicht in het beloop: nodig om na te kunnen gaan welke situaties luxerend kunnen zijn.
  Lifechartmethode (LCM)
 • Zorgbehoeftepeiling; onvervulde zorgbehoeften zijn gerelateerd aan een lagere kwaliteit van leven.
  Camberwell Assessment of Need / Camberwell Assessment of Need short appraisal (CAN/CANSAS)
 • Noodplan: hierin staat beschreven wat kan worden ondernomen om terugval of recidief te voorkomen.
  Noodplan - manie & Noodplan - depressie
 • Dag- en nachtrime; eveneens zinvol om luxerende momenten, voortekenen, etc. te onderkennen.
  Sociaalritmemeter (SRM)

Psychologische en psychosociale interventies

Het onderzoek naar psychologische en psychosociale behandeling is verricht bij patiënten die tevens psychofarmaca als recidiefpreventie gebruikten. Psychosociale behandeling is derhalve altijd een toevoeging aan farmacotherapie. In de richtlijn worden een aantal specifieke therapieën genoemd waarvan de werkzaamheid is aangetoond in gerandomiseerde, gecontroleerde studies: cognitieve (gedrags)therapieInterpersoonlijk en Sociaal Ritme Therapie (IPSRT) en Family-focused treatment (FFT).  Sociaal ritmetherapie is geïndiceerd als de stemming en het sociale ritme van patiënt niet stabiel zijn. 

Medicatie

Klik hier voor farmacotherapie bij bipolaire stoornissen

Bron

 

Praktijk uitgelicht

Praktijk inschrijven

Ook uw praktijk geplaatst op de Hulpgids? U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en daarna op de knop "versturen" te klikken. Uw gegevens worden binnen 5 werkdagen na ontvangst kosteloos door Hulpgids.nl verwerkt en gepubliceerd. inschrijven ›